Sudski tumač za španski jezik

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za španski jezik!

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti profesionalnu uslugu:

 • Pismenog prevoda sa i bez overe sudskog tumača za španski jezik:

Na prevod možete dostaviti bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju koju treba da overi sudski tumač za španski jezik. Pismene prevode sa overom radimo u oba smera:

 • Pismenog prevoda bez overe:

Prevode bez overe radimo u oba smera:

 • Usmenog prevoda na španski jezik, kao i sa španskog jezika na srpski jezik:

Dobru saradnju smo s vremenom ostvarili isključivo sa profesionalnim sudskim tumačima za španski jezik, profesionalnim prevodiocima za španski jezik koji su svoje znanje stekli iskustvom i učenjem kroz rad, odnosno u praksi. Stoga nam na prevod možete poveriti bilo koju dokumentaciju. Uspešno poslujemo više od pet godina i oduvek je naš prioritet bio isključivo zadovoljan klijent.

Principi poslovanja

 1. Poslovanje prema stručnim standardima profesije

  • Kvalifikovani i iskusni prevodioci za španski jezik, lektori i sudski tumači za španski jezik
   – diplomirani filolozi za španski jezik sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina;
   – izvorni govornici španskog jezika sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina.
  • Usluge sudskih prevodilaca za španski jezik koji su ovlašćeni od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
  • Kontrola kvaliteta prevoda.
  • Poverljivost svih prevodilačkih projekata.
  • Arhiviranje i čuvanje svih prevoda, do godinu dana najmanje.
  • U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se smatra poverljivom i  arhivira sa visokim statusom bezbednosti.

Naši klijenti su i pravna i fizička lica

Naši klijenti su fizička lica, javni i privatni sektor, velika i mala preduzeća u Srbiji i regionu iz različitih industrija: FMCG industrija, advokatura, bankarstvo, farmacija, veterina, medicina, IT, tehnika, obrazovanje, kultura, umetnost i sl.

Imamo dugogodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata i tekstova, što nam omogućuje da na svaki vaš upit možemo reagovati u relativno kratkom vremenskom roku i da vam i uz takvu dinamiku rada isporučimo kvalitetan prevod.

Na prevod nam možete poslati bilo koji dokument koji treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za španski jezik

Na prevod primamo sve vrste dokumenata koje treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za španski jezik, dokumenta koja su izdata od strane državnih ili privatnih institucija u zemlji i inostranstvu, overena dokumenta kod javnog beležnika u Srbiji ili inostranstvu, lična dokumenta, kao i sve vrste obrazovnih, medicinskih i pravnih dokumenata:

 • lična dokumenta (lične karte, pasoše, vozačke dozvole, izvode, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji i sl.);
 • obrazovna dokumenta (diplome, svedočanstva, sertifikate, spisak predmeta, razne potvrde…);
 • medicinska dokumenta (lekarske nalaze i izveštaje, otpusne liste, prijave za patente...);
 • poslovna dokumenta (ugovore, potvrde o rezidentnosti, sertifikate, izvode iz APR-a, registara, poreska rešenja, tendersku dokumentaciju...);
 • sudska dokumenta (presude, rešenja i sl.).

Potreban mi je prevod koji treba da overi sudski tumač za španski jezik – šta sve moram da znam

Nije svejedno kome ćete poveriti svoja dokumenta na prevod. Zato smo za vas u nastavku sumirali najvažnije činjenice koje bi trebalo da znate u vezi sa overenim prevodima. Na kraju teksta možete pročitati i na koje sve načine nam možete dostaviti dokumentaciju na prevod.

Za dobar prevod je potreban iskusan sudski tumač za španski jezik!

Da bi se dokumentacija uspešno i profesionalno prevela, potrebno je pre svega dobro poznavati terminologiju oblasti prevođenja, i na srpskom i na španskom jeziku. Profesionalan sudski tumač koji pored pečata i rešenja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo bez većih poteškoća prevešće i najzahtevniju dokumentaciju.

Evo jednog prostog primera kako biste razumeli šta znači profesionalan prevod – ono što se kod nas zove uverenje može biti potvrda na španskom jeziku, pa ćete možda samo zbog ove banalne razlike biti odbijeni jer niste predali dokument koji se od vas zahtevao. Razlike i odstupanja od bukvalnog prevoda stručnih termina na strani jezik mnogo su veća, naravno, od ovog jednostavnog primera.

Svaki overeni prevod od strane sudskog tumača za španski jezik predstavlja zvaničan dokument i zato mora da bude preveden u skladu sa terminologijom zemlje u kojoj će biti upotrebljen.

Ovlašćeni sudski tumač za španski jezik je imenovan od Ministarstva RS i mora da ima rešenje o imenovanju za sudskog tumača za španski jezik!

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, dokument mora da prevede ovlašćeni sudski tumač za španski jezik. Ovlašćeni sudski tumač je isključivo sudski prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na španski jezik. Za obavljanje svog posla sudski tumač za španski jezik dobio je rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode. Ovlašćeni sudski tumač za španski jezik će broj svog rešenja o imenovanju navesti u svojoj klauzuli na kraju prevoda. Takođe, za potrebe usmenog prevođenja pri overi kod javnog beležnika sudski tumač mora da dostavi rešenje o imenovanju za sudskog tumača za španski jezik.

Obavezni elementi prevoda koje je overio sudski tumač za španski jezik

Svaki overeni prevod, koji je pripremio sudski tumač za španski jezik, mora da sadrži određene obavezne elemente, bez obzira na vrstu dokumentacije, kao npr.:

 • prevod kompletnog sadržaja dokumenta,
 • klauzulu sudskog tumača za španski jezik,
 • datum prevoda,
 • broj rešenja o imenovanju koji je sudski tumač za španski jezik dobio od Ministarstva,
 • pečat sudskog tumača za španski jezik.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod se u zavisnosti od vrste dokumenta i zahteva institucije kojoj se prevod predaje može spojiti sa originalnim dokumentom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta. Povezuju se jemstvenikom (specijalnim trobojnim koncem) ako prevod sadrži veći broj stranica ili heftanjem.

Kopiju dokumenta ili potpisa na izjavi, punomoćju ili nekom drugom privatnom dokumentu overavate kod javnog beležnika pa tek onda donosite na prevod, ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik.

Usmeni prevodi – izlazak na teren sudskog tumača za španski jezik

Sudski tumač za španski jezik najčešće je potreban prilikom:

 • sklapanja braka sa stranim državljaninom. Ako ste tek u fazi prikupljanja podataka o ovom postupku, možete pročitati korisne informacije, takođe, u našem članku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>;
 • overe dokumenata i potpisa kod javnog beležnika ako je jedan od učesnika ili ugovornih strana strani državljanin koji ne razume srpski jezik

Sudski tumač za španski jezik je u oba ova slučaja u obavezi da ponese svoje rešenje o imenovanju, ličnu kartu i svoj pečat, po potrebi, i da stranom državljaninu, naravno, uspešno rastumači dokument koji potpisuje, odnosno dokument koji se overava, a u slučaju sklapanja braka da uspešno prevede govor matičara.

Važno!

Za zakazivanje termina venčanja kod matičara strana dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača za ŠPANSKI (izvod, uverenje o slobodnom statusu i sl.).

Za određenu vrstu isprava, javnik beležnik pored sudskog tumača za ŠPANSKI može zahtevati i prisustvo dva svedoka koja znaju ŠPANSKI  jezik. Takođe, ne zaboravite da svi akteri, odnosno ugovorne strane, treba  da ponesu sa sobom identifikacioni dokument.

Da biste za svoj događaj na vreme obezbedili sudskog tumača za španski jezik, potrebno je da  nam najkasnije tri dana pre datuma događaja najavite svoj događaj telefonom, imejlom ili putem naše kontakt forme za usmene prevode na linku u nastavku POŠALJI UPIT >>.

Da li je sudski prevodilac za španski jezik u stvari sudski tumač za španski jezik?

Odnedavno je zvaničan naziv za sudskog tumača „sudski prevodilac“. Dakle, sudski prevodilac za španski jezik je isto što i sudski tumač za španski jezik.

Koliko košta prevod sa overom sudskog tumača za španski jezik

U prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici. Jedna prevodilačka stranica iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer tipska dokumenta – diploma A-4 ili A-3 formata, uverenje o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige pasoš, razne kraće potvrde državnih organa i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu… Konačna cena prevoda zavisi od obima i težine prevoda.

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti.

Opšta cena prevoda sa srpskog na španski jezik i obrnuto je 1200,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

Kako dostaviti na prevod dokumentaciju koju treba da overi ovlašćeni sudski tumač za španski jezik?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za španski jezik možete dostaviti elektronskim putem ili doneti lično na prevođenje, u našu kancelariju. Ako dokument šaljete mejlom, neophodno je da svi podaci budu čitki, odnosno jasno vidljivi.

Preuzimanje prevoda

Prevod možete preuzeti u našoj kancelariji, a možemo ga poslati i brzom poštom na adresu koju nam dostavite.

Preuzimanje prevoda je svakog radnog dana, od 12.00 h do 19.00 h.

Za prevode preko 3 prevodilačke stranice usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

Besplatna isporuka overenih prevoda za pravna lica

Pravnim licima isporučujemo prevode brzom poštom. Usluga je besplatna.

O Španiji, Špancima i španskom jeziku
 • Naziv Španije na španskom jeziku glasi España, a zvaničan naziv ove države je Kraljevina Španija.
 • Špаnski jezik pripada grupi romanskih jezika i nаjrаsprostrаnjeniji je romanski jezik u pogledu brojа govornikа, kao i po broju zemаljа u kojimа je dominаntаn.
 • Španski jezik je sve do 18. veka bio jezik diplomatije.
 • Španski jezik je službeni jezik u čak 22 zemlje sveta i drugi je jezik u svetu po broju ljudi koji ga uče.
 • U Španiji se pričaju četiri jezika: Castellano (74%), Catalan (17%) Galiciano (7%) i Basque (2%).
 • Glavni grad Španije je Madrid. Osim Madrida, poznati gradovi su i Barselona, sa bogatom istorijom, i popularno letovalište Majorka.
 • U Španiji se nalazi crtež u pećini Altamira star više od 40.000 godina.
 • Španija je najveći izvoznik vina na svetu.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Besplatni mini rečnik - uskoro!

  Korisni linkovi

  U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin>>

  SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN

  E-MAGAZIN SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN NEMAČKA – MESTA KOJA TREBA POSETITI SPANGLISH”, još jedan američki jezički fenomen   Za širenje španskog jezika van granica Španije bilo je prelomno leto 1492, kada je otkrivena Amerika. Kastiljanski jezik je imao glavnu ulogu u pokrštavanju tamošnjih domorodaca. Danas se španski jezik više govori u Sjedinjenim Američkim …

  Pročitajte više

  TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI

  E-MAGAZIN TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI VATIKAN- DRŽAVA U GRADU Top 20 činjenica o Španiji U Španiji postoji 44 mesta koja su proglašena Svetskom baštinom Uneska, što ovu zemlju stavlja na treće mesto u svetu po broju mesta od izuzetnog značaja koja treba posetiti. Među njima je i dvorac Alhambra u Granadi, najposećenije mesto u …

  Pročitajte više

  ŠPANIJA, domovina vina

  E-MAGAZIN ŠPANIJA, DOMOVINA VINA TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI Španija, domovina vina  Španija je treći najveći proizvođač vina na svetu, odmah iza Francuske i Italije. Sa 1,16 miliona hektara namenjenih uzgajanju grožđa, i dalje je zemlja s najvećim prostranstvom pod vinogradima u Evropskoj uniji i u svetu (30% ukupne površine u EU, slede Francuska i …

  Pročitajte više