AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Najčešća pitanja

PREVOD DOKUMENTA

U prevodilačkoj agenciji TH Global svakodnevno prevodimo razna dokumenta na više od 25 svetskih jezika i dobro smo upoznati sa svim nedoumicama i pitanjima u vezi sa prevodom dokumenata

PREVOD DOKUMENTA ZA VIZU

U ovom članku možete pročitati sve o vrsti viza, kako aplicirati za vizu, kako i gde prikupiti potrebnu dokumentaciju za apliciranje, kako treba da izgleda pravilan prevod dokumenata za vizu...

OVERA DOKUMENTA

Vrlo često nas klijenti pitaju gde mogu da overe dokumenta, a da pritom nisu sigurni koja overa im je zapravo potrebna. Pre svega, dokument ne možete da overite, možete da overite kopiju dokumenata.

LEGALIZACIJA DOKUMENATA

Legalizacija isprava je postupak utvrđivanja verodostojnosti isprava. Isprave koje planirate da koristite u inostranstvu ili strane isprave koje planirate da koristite u Srbiji često moraju biti legalizovane ...

PREVODILAC DOKUMENATA

Svakodnevno prevodimo najraznovrsniju dokumentaciju i u potpunosti smo upoznati sa svim nedoumicama koje imate u vezi sa pravilnom pripremom i prevodom dokumenata.

PREVOD DIPLOME

Diploma je jedan od najčešće prevođenih dokumenata u našoj prevodilačkoj agenciji. Ako se prvi put susrećete sa prevođenjem, odnosno do sada niste prevodili nijedan dokument ...

PREVOD IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

Izvodi iz matičnih knjiga su jedan od najčešče prevođenih dokumenata u našoj agenciji za prevođenje. Zato smo u ovom članku sumirali uobičajene nedoumice u vezi sa postupkom pribavljanja, prevoda ...

UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU

Uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije. Uverenje se izdaje na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, koja se vodi u matičnim knjigama rođenih

UVERENJE O NEKAŽNJAVANJU

Uverenje o nekažnjavanju je dokument koji najčešće zahtevaju poslodavci kada zasnivate radni odnos, fakulteti prilikom upisa na studije, bilo u inostranstvu ili u zemlji, kao i diplomatska konzularna predstavništva kada aplicirate za vizu.

UVERENJE O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU

Uverenje o slobodnom bračnom stanju je zvaničan dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta nije sklopio brak, odnosno da je u trenutku izdavanja uverenja „slobodnog statusa“. Uverenje o slobodnom bračnom stanju...

POTVRDA O NEOSUĐIVANOSTI

Potvrda o neosuđivanosti je dokument kojim se potvrđuje da protiv podnosioca zahteva (ni)je pokrenut krivični postupak ili istraga.Potvrda o neosuđivanosti je najčešće potrebna prilikom zasnivanja radnog odnosa, upisa na studije..

PUNA LEGALIZACIJA DOKUMENATA

Puna legalizacija dokumenata je konzularna legalizacija dokumenata, jer diplomatsko-konzularni predstavnici države, na čijoj teritoriji treba da se upotrebi strani dokument, garantuju za verodostojnost dokumenta...

SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM

Ovaj članak je posvećen vama, budućim bračnim parovima, kako biste pravilno pripremili dokumentaciju koja vam je potrebna za sklapanje braka sa stranim državljaninom u Srbiji i inostranstvu.

PREVOD MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Prevod medicinske dokumentacije je zahtevan prevodilački projekat, koji iziskuje iskusnog i odgovornog prevodioca, koji dobro poznaje oblast prevođenja i jezik na koji prevodi medicinsku dokumentaciju.

PROFESIONALNA PREVODILAČKA AGENCIJA

Vama ili Vašoj kompaniji povremeno mogu zatrebati usluge profesionalnih agencija za prevođenje. Razlog može biti putovanje u inostranstvo, zato što otvarate firmu, planirate da se profesionalno usavršavate, organizujete konferenciju, prezentaciju ili su Vašoj kompaniji potrebne stalne ili povremene prevodilačke usluge.

NOSTRIFIKACIJA DIPLOME - SVE ŠTO TREBA DA ZNATE

Nostrifikacija diplome je postupak priznavanja isprave stečene, kojim se kvalifikacija stečene u inostranstvu izjednačava sa odgovarajućom ispravom u zemlji u kojoj se ona nostrifikuje.

Prevod diplome
PREVOD DIPLOME NA ENGLESKI JEZIK

Sa trendom odlaska na strane studije, dalja usavršavanja i zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu, prevod diplome na engleski jezik postao je jedan od najčešćih overenih prevoda koji nam klijenti traže, zajedno sa prevodom dodatka diploma na engleski jezik. 

E-magazin
Novi članak uskoro