AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Sudski tumač za holandski jezik

Za dobar prevod je potreban iskusan sudski tumač za holandski jezik!​

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti profesionalnu uslugu:

 • Pismenog prevoda sa i bez overe sudskog tumača za holandski jezik:

Na prevod možete dostaviti bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju koju treba da overi sudski tumač za holandski jezik. Pismene prevode sa overom radimo u oba smera:

 • Pismenog prevoda bez overe:

Prevode bez overe radimo u oba smera:

 • Usmenog prevoda na holandski jezik, kao i sa holandskog jezika na srpski jezik:

Dobru saradnju smo s vremenom ostvarili isključivo sa profesionalnim sudskim tumačima za holandski jezik, profesionalnim prevodiocima za holandski jezik koji su svoje znanje stekli iskustvom i učenjem kroz rad, odnosno u praksi. Stoga nam na prevod možete poveriti bilo koju dokumentaciju. Uspešno poslujemo više od pet godina i oduvek je naš prioritet bio isključivo zadovoljan klijent.

Principi poslovanja

 1. Poslovanje prema stručnim standardima profesije

  • Kvalifikovani i iskusni prevodioci za holandski jezik, lektori i sudski tumači za holandski jezik
   – diplomirani filolozi za holandski jezik sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina;
   – izvorni govornici holandskog jezika sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina.
  • Usluge sudskih prevodilaca za holandski jezik koji su ovlašćeni od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
  • Kontrola kvaliteta prevoda.
  • Poverljivost svih prevodilačkih projekata.
  • Arhiviranje i čuvanje svih prevoda, do godinu dana najmanje.
  • U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se smatra poverljivom i  arhivira sa visokim statusom bezbednosti.

Naši klijenti su i pravna i fizička lica

Naši klijenti su fizička lica, javni i privatni sektor, velika i mala preduzeća u Srbiji i regionu iz različitih industrija: FMCG industrija, advokatura, bankarstvo, farmacija, veterina, medicina, IT, tehnika, obrazovanje, kultura, umetnost i sl.

Imamo dugogodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata i tekstova, što nam omogućuje da na svaki vaš upit možemo reagovati u relativno kratkom vremenskom roku i da vam i uz takvu dinamiku rada isporučimo kvalitetan prevod.

Na prevod nam možete poslati bilo koji dokument koji treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik

Na prevod primamo sve vrste dokumenata koje treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik, dokumenta koja su izdata od strane državnih ili privatnih institucija u zemlji i inostranstvu, overena dokumenta kod javnog beležnika u Srbiji ili inostranstvu, lična dokumenta, kao i sve vrste obrazovnih, medicinskih i pravnih dokumenata:

 • lična dokumenta (lične karte, pasoše, vozačke dozvole, izvode, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji i sl.);
 • obrazovna dokumenta (diplome, svedočanstva, sertifikate, spisak predmeta, razne potvrde…);
 • medicinska dokumenta (lekarske nalaze i izveštaje, otpusne liste, prijave za patente...);
 • poslovna dokumenta (ugovore, potvrde o rezidentnosti, sertifikate, izvode iz APR-a, registara, poreska rešenja, tendersku dokumentaciju...);
 • sudska dokumenta (presude, rešenja i sl.).

Potreban mi je prevod koji treba da overi sudski tumač za holandski jezik – šta sve moram da znam

Nije svejedno kome ćete poveriti svoja dokumenta na prevod. Zato smo za vas u nastavku sumirali najvažnije činjenice koje bi trebalo da znate u vezi sa overenim prevodima. Na kraju teksta možete pročitati i na koje sve načine nam možete dostaviti dokumentaciju na prevod.

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za holandski jezik!

Da bi se dokumentacija uspešno i profesionalno prevela, potrebno je pre svega dobro poznavati terminologiju oblasti prevođenja, i na srpskom i na holandskom jeziku. Profesionalan sudski tumač koji pored pečata i rešenja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo bez većih poteškoća prevešće i najzahtevniju dokumentaciju.

Evo jednog prostog primera kako biste razumeli šta znači profesionalan prevod – ono što se kod nas zove uverenje može biti potvrda na holandskom jeziku, pa ćete možda samo zbog ove banalne razlike biti odbijeni jer niste predali dokument koji se od vas zahtevao. Razlike i odstupanja od bukvalnog prevoda stručnih termina na strani jezik mnogo su veća, naravno, od ovog jednostavnog primera.

Svaki overeni prevod od strane sudskog tumača za holandski jezik predstavlja zvaničan dokument i zato mora da bude preveden u skladu sa terminologijom zemlje u kojoj će biti upotrebljen.

Ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik je imenovan od Ministarstva RS i mora da ima rešenje o imenovanju za sudskog tumača za holandski jezik!

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, dokument mora da prevede ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik. Ovlašćeni sudski tumač je isključivo sudski prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na holandski jezik. Za obavljanje svog posla sudski tumač za holandski jezik dobio je rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode. Ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik će broj svog rešenja o imenovanju navesti u svojoj klauzuli na kraju prevoda. Takođe, za potrebe usmenog prevođenja pri overi kod javnog beležnika sudski tumač mora da dostavi rešenje o imenovanju za sudskog tumača za holandski jezik.

Obavezni elementi prevoda koje je overio sudski tumač za holandski jezik

Svaki overeni prevod, koji je pripremio sudski tumač za holandski jezik, mora da sadrži određene obavezne elemente, bez obzira na vrstu dokumentacije, kao npr.:

 • prevod kompletnog sadržaja dokumenta,
 • klauzulu sudskog tumača za holandski jezik,
 • datum prevoda,
 • broj rešenja o imenovanju koji je sudski tumač za holandski jezik dobio od Ministarstva,
 • pečat sudskog tumača za holandski jezik.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod se u zavisnosti od vrste dokumenta i zahteva institucije kojoj se prevod predaje može spojiti sa originalnim dokumentom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta. Povezuju se jemstvenikom (specijalnim trobojnim koncem) ako prevod sadrži veći broj stranica ili heftanjem.

Kopiju dokumenta ili potpisa na izjavi, punomoćju ili nekom drugom privatnom dokumentu overavate kod javnog beležnika pa tek onda donosite na prevod, ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za holandski jezik.

Usmeni prevodi – izlazak na teren sudskog tumača za holandski jezik

Sudski tumač za holandski jezik najčešće je potreban prilikom:

 • sklapanja braka sa stranim državljaninom. Ako ste tek u fazi prikupljanja podataka o ovom postupku, možete pročitati korisne informacije, takođe, u našem članku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>;
 • overe dokumenata i potpisa kod javnog beležnika ako je jedan od učesnika ili ugovornih strana strani državljanin koji ne razume srpski jezik.

Sudski tumač za holandski jezik je u oba ova slučaja u obavezi da ponese svoje rešenje o imenovanju, ličnu kartu i svoj pečat, po potrebi, i da stranom državljaninu, naravno, uspešno rastumači dokument koji potpisuje, odnosno dokument koji se overava, a u slučaju sklapanja braka da uspešno prevede govor matičara.

Važno!

Za zakazivanje termina venčanja kod matičara strana dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača za HOLANDSKI (izvod, uverenje o slobodnom statusu i sl.).

Za određenu vrstu isprava, javnik beležnik pored sudskog tumača za HOLANDSKI može zahtevati i prisustvo dva svedoka koja znaju HOLANDSKI  jezik. Takođe, ne zaboravite da svi akteri, odnosno ugovorne strane, treba  da ponesu sa sobom identifikacioni dokument.

Da biste za svoj događaj na vreme obezbedili sudskog tumača za holandski jezik, potrebno je da  nam najkasnije tri dana pre datuma događaja najavite svoj događaj telefonom, imejlom ili putem naše kontakt forme za usmene prevode na linku u nastavku POŠALJI UPIT >>.

Da li je sudski tumač za holandski jezik isto što i sudski prevodilac za holandski jezik?

Sudski prevodilac za holandski jezik je zapravo sudski tumač za holandski jezik. Odlukom Ministarstva pravde stari naziv za sudske tumače je promenjen i sada glasi: „sudski prevodilac“.

Koliko košta prevod sa overom sudskog tumača za holandski jezik

U prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici. Jedna prevodilačka stranica iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer tipska dokumenta – diploma A-4 ili A-3 formata, uverenje o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige pasoš, razne kraće potvrde državnih organa i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu.

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti.

Konačna cena prevoda zavisi od obima prevodilačkog projekta, odnosno ukupnog broja prevodilačkih stranica i roka za prevod.

 

Kako dostaviti na prevod dokumentaciju koju treba da overi ovlašćeni sudski tumač za holandski jezik?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za holandski jezik možete dostaviti elektronskim putem ili doneti lično na prevođenje, u našu kancelariju. Ako dokument šaljete mejlom, neophodno je da svi podaci budu čitki, odnosno jasno vidljivi.

Preuzimanje prevoda

Prevod možete preuzeti u našoj kancelariji, a možemo ga poslati i brzom poštom na adresu koju nam dostavite.

Preuzimanje prevoda je svakog radnog dana, od 12.00 h do 18.00 h.

Za prevode preko 5 prevodilačkih stranica usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

Za klijente sa kojima imamo stalnu, godišnju saradnju usluga slanja prevoda brzom
poštom je besplatna.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  “Vrlo sam zadovoljan. Naša terminologija je dosta specifična i znam da prevodiocima nije bilo lako, ali su uradili odličan posao.”

  I. Muksinović INSPHARMA S d.o.o.

  “Brzi, profesionalni, precizni i kreativni! Iskrene pohvale i preporuke!”

  B. Nikolić In Vino (organizator Beogradskog salona Vina u Beogradu i Beču)

  “Hvala vam mnogo! Veoma smo zadovolji prevodom.”

  A. Minic Perutnina Ptuj Topiko d.o.o.

  "Nekoliko godina koristimo vaše usluge i imamo samo pozitivna iskustva. Uslužni, brzi, ljubazni i spremni na svaki dogovor!"

  V. Verbic LKB Vertriebs GmbH

  "Ovom prilikom htela bih da se zahvalim Vašem profesionalnom timu saradnika! Već dugi niz godina kompanija ROLNA NMT doo je stalni korisnik usluga Vašeg stručnog tima prevodioca za ruski i engleski jezik! Zadovoljni smo kvalitetom, brzinom, pristupačnim cenama, fleksibilnošću, taktom i pažnjom. Super ste za saradnju! Svaka Vam čast. Sve pohvale. "

  M. Dautović ROLNA NMT DOO Beograd

  "Hvala Vam najlepše, brzi i profesionalni kao i uvek, divno je sarađivati sa vama."

  D.Rajic EAGLE EXPRESS d.o.o Aviaton D'affairs

  "Hvala na saradnji, jako smo zadovoljni!"

  J. Novaković Fluid Technology Systems d.o.o.

  "Nadam se da ćemo i dalje uspešno sarađivati!"

  N. Obračević BIOSTILE FOOD SUPPLEMENTS DOO

  "U svoje i ARDEX-ovo ime želim da zahvalim na saradnji, koju ćemo svakako nastaviti..."

  D. Trišić ARDEX Baustoff GmbH

  "We would like to thank you. We are very satisfied. Mrs Alexandra is a very nice, very helpful person and good interpreter."

  Elżbieta Żołędowska PHU EXPRES TOMASZ STRZELECKI POLAND (Usmeno prevođenje na sajmu kozmetike april 2022)

  "Želela bih da Vas obavestim da je angažman sa vašim prevodiocem prošao u najboljem redu. Tatijana je odlično prevodila i bila na visini zadatka, zaista sve pohvale. Hvala Vam puno, zahvaljujući i njenom prevođenju studijska tura je bila ocenjena kao izuzetno uspešna."

  Andrea Vučinić Donau Soja Organisation (Studijska poseta agronoma prevođenje na terenu u Vojvodini)

  Besplatni mini rečnik - uskoro!

  Korisni linkovi

  U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin>>

  LJUBLJANA ZELENO MESTO EVROPE

  E-MAGAZIN LJUBLJANA ZELENO MESTO EVROPE MARIBOR – GRAD VINA KULTURE I ZDRAVLJA Ljubljana zeleno mesto Evrope  Ljubljana je jedna od najšarmantnijih i najmanjih evropskih prestonica. Dinamičan grad, pun iznenađenja i po meri savremenog čoveka. Grad koji u isto vreme ima sve ono što svaka svetska metropola može da ponudi, duh i mirniji tempo života, tipičan …

  Pročitajte više

  VELIČANSTVENI KLEMENTINUM

  E-MAGAZIN VELIČANSTVENI KLEMENTINUM ITALIJA, NAJVEĆI MUZEJ NA OTVORENOM Veličanstveni Klementinum  Biblioteka Klementinum, prelepi spomenik barokne arhitekture, prvi put je otvorena 1722. godine.Prostire se na čak 20.000 kvadratnih metara, zbog čega je drugi po veličini kompleks zgrada u Pragu – od njega je veći samo Praški zamak. Nalazi se u blizini Karlovog mosta.Biblioteka sadrži preko 20 …

  Pročitajte više

  NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA

  E-MAGAZIN NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA VELIČANSTVENI KLEMENTINUM Najprevođenije knjige svih vremena   1.Sveto pismo (Biblija) je najprodavanija knjiga u istoriji. Sveto pismo prevedeno je u celini ili parcijalno na 2.527 jezika. Kompletna Biblija koja se sastoji od Starog zaveta i Novog zaveta sada postoji na 469 jezika. Novi zavet je preveden na 1.231 jezika, a …

  Pročitajte više