Prevodilac - pismeni prevodi

Potreban Vam je prevodilac od poverenja?

Obratite nam se!

Danas je na tržištu mnogo prevodilaca, ali nije svaki prevodilac profesionalni prevodilac. Odluku o tome kome ćete poveriti tekst na prevođenje ne bi trebalo da diktira samo najjeftinija ponuda agencije i najkraći rok. Takođe, korišćenje automatskih prevoda (Google translate, onlajn rečnici) može biti korisno u informativnom smislu, ali ne i prilikom profesionalnih prevoda. Ako zaista želite kvalitetan prevod, nemojte da rizikujete. Institucije i klijenti percepciju o preduzeću ili proizvodu kreiraju na osnovu teksta koji im je dostupan. Loši prevodi neće ostaviti dobar utisak o vama.

Profesionalan tim prevodilaca + 25 svetskih jezika

Prevodilačka agencija Global Translation House dugo posluje na tržištu, poznaje rad mnogih prevodilaca i ima razvijen sistem selekcije prevodilaca. Nalazimo se u Beogradu, ali pružamo usluge u celoj Srbiji i regionu. Naše prevodilačke usluge uključuju usmene prevode, pismene prevode sa i bez overe sudskog tumača. Naš profesionalni tim prevodilaca čini preko 80 prevodilaca, stalnih i honorarnih saradnika, za preko 25 svetskih jezika.

Poslovanje naše agencije za prevođenje odvija se  po svim stručnim standardima profesije. Trudimo se da organizaciju i kvalitet poslovanja neprekidno unapređujemo kako bi svakom klijentu pružili besprekornu uslugu. Prevod koji naručite u našoj agenciji biće dosledan izvornom tekstu i preveden u duhu jezika na koji se prevodi.

Usluge naših prevodilaca koristile su mnoge uspešne kompanije

Nabrajamo samo neke od naših cenjenih klijenata:

Petrol, Cimos, OPC Oil company, Eagle express, Tasyapi, Uniglobal, Jugotrade, ProAlpin 2M, Moj Mojster, Tera Beauty GmbH, Ardex GmbH, Hotel Moskva, NLB, Beko, In vino, Alatnica Barović, Kolektor, Clinres farmacija, Ilirika, Perutnina Ptuj, Analayses laboratory equipment, Livnica Kikinda, Wake up films, Hanna Instruments, Oxyglobal, V+0 Communications, GFA Consulting Group, Immuno Systems, GIZ, Nobel Irac, Štore Steel, Konus, Rolna NMT, Advokatske kancelarije Draganić, Vučić, Cvijanović, Joksović, kao i mnoge druge kompanije i advokatske kancelarije.

Stručne oblasti prevođenja

ekonomija, pravo, bankarstvo, finansije, osiguranje, marketing i mediji, građevina, arhitektura, mašinstvo, tehnika, avio-industrija, transport, sport i outdoor oprema, turizam, informacione tehnologije, medicina, farmacija, kozmetika, veterina i sl.

Iskustvo je najbolji učitelj

Naš rad najbolje govori o našem iskustvu i mogućnosti da vam pružimo sveobuhvatne usluge. Do sada smo prevodili sledeću dokumentaciju za pravna i fizička lica:

Prevodi za pravna lica

Pismeni prevodi sa i bez overe sudskog tumača

 • Prevod poslovne i finansijske dokumentacije
  Ugovori, aneksi, statuti, osnivački aktovi, pravilnici, potvrde o rezidentnosti, sertifikati, izvodi iz registra, poreska rešenja, tenderska dokumentacija, bilansi stanja i uspeha, revizorski i finansijski izveštaji, fakture, pravilnici.
 • Prevod tehničke i uvozne dokumentacije
  Tehnička uputstva, uputstva za upotrebu, bezbednosni listovi, priručnici, deklaracije, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, istraživanja, specifikacije farmaceutskih proizvoda, izjave o usaglašenosti, potvrde o slobodnoj prodaji, carinska dokumentacija, regulative, međunarodne dozvole, dokumentacija o uvozu proizvoda, atesti, laboratorijska ispitivanja uzoraka, potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda, patenti, potvrde o dobroj proizvođačkoj praksi, izjave proizvođača, BSE i TSE izjave i sl.
 • Prevod sudske i pravne dokumentacije
  Presude, žalbe, tužbe, odgovori na tužbe, rešenja, odluke, transkripcije sudskih procesa, izjave, molbe, zamolnice, zapisnici, svedočenja, propisi i zakoni, izveštaji sudskih veštaka, transkripcije sudskih procesa, punomoćja,ovlašćenja i sl.
 • Prevod promotivnih sadržaja
  Veb-prezentacije, tekstovi za blogove, postovi za društvene mreže, štampani i audio materijali, prezentacije.

Usmeni prevodi

 • Izlazak sudskog tumača na teren kada se zahteva njegovo prisustvo – overa dokumentacije u kancelariji javnog beležnika, registracija u sudu
 • Konsekutivno prevođenje – poslovni sastanci, workshop radionice, seminari, predavanja
 • Simultano prevođenje – seminari, konferencije, predavanja

Prevodi za fizička lica

Pismeni prevodi sa i bez overe sudskog tumača

 • Prevod ličnih dokumenata, potvrda i uverenja
  Lične karte, pasoši, vozačke dozvole, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji, uverenja o nekažnjavanju, uverenja o prebivalištu, uverenja o boravku, licence, potvrde o stažu i osiguranju, potvrde iz banke, potvrde o zaposlenju, potvrde o prihodima, izjave o izdržavanju, ovlašćenja i boravišne i radne dozvole, garancije, zahtevi za izdavanje viza, ovlašćenja, punomoćja i sl.
 • Prevod obrazovne dokumentacije i naučnih radova
  Diplome, dodaci diplomama, svedočanstva, sertifikati, nastavni planovi i programi, planovi i programi specijalizacije, prepisi semestralnih listova, pripravničke knjižice, radne knjižice, maturski radovi, stručni radovi i istraživanja i sl.
 • Medicinska dokumentacija
  Lekarski nalazi i izveštaji, otpusne liste, dokumentacija za medicinske radnike i lekare (licence, potvrde iz Komore, potvrde Ministarstva zdravlja i sl.).

Usmeni prevodi

 • Izlazak sudskog tumača na teren kada se zahteva njegovo prisustvo – overa dokumentacije u kancelariji javnog beležnika, prisustvo na venčanju, registracija u sudu
 • Konsekutivno prevođenje – poslovni sastanci
Za kvalitetan prevod je potreban profesionalan i iskusan prevodilac

Naš tim prevodilaca je pažljivo odabran i profilisan. Svi naši prevodioci su izvorni govornici stranog jezika ili diplomirani filolozi, magistri filologije, koji imaju najmanje pet godina iskustva u prevođenju. Svaki naš prevodilac profesionalno obavlja svoj posao i maksimalno se posvećuje svakom projektu koji mu poverimo na prevod.  Na svakom prevodilačkom projektu angažovan je prevodilac koji poznaje oblast na koju se tekst odnosi i ima iskustvo u prevođenju istih ili sličnih tekstova. 

Samo kvalifikovani prevodilac sa iskustvom može dosledno da prevede i najzahtevnije tekstove. Kvalifikovani prevodilac prilikom prevođenja vodi računa o mnogim aspektima teksta i prevoda: pre svega o svrsi prevoda, o ciljnoj grupi, odnosno čitaocu teksta, o značenju, stručnoj terminologiji i frazama, kao i gramatici ciljnog jezika. Prevod koji naručite u našoj agenciji biće dosledan izvornom tekstu i preveden u duhu jezika na koji se prevodi.

PrevodI na sve vodeće svetske jezike

Razlika između prevodioca i sudskog prevodioca

Razlika između prevodioca i sudskog prevodioca, odnosno prevoda sa overom sudskog tumača

Predmet prevoda mogu biti različiti tekstovi i dokumenta.  Sve vrste tekstove sa ili bez pečata za koje nije potreban zvaničan prevod može da pripremi bilo koji kvalifikovani prevodilac.  Za zvanične prevode, odnosno prevod zvaničnih dokumenata potreban je ovlašćeni sudski prevodilac, odnosno sudski tumač.  Ovlašćeni  sudski prevodilac  je prevodilac koji je imenovan od strane nadležnog organa za sudskog prevodioca i samim tim  poseduje rešenje o imenovanju i zvanični  pečat za overu prevoda.
Dakle, prevod zvaničnih dokumenata koji sačini prevodilac koji nije sudski tumač u najvećem broju slučajeva neće biti priznat u zvaničnim institucijama u zemlji i inostranstvu.  Samo sudski tumač koji je imenovan od strane nadležnog organa (kod nas je to Ministarstvo pravde Republike Srbije) može zvanično da potvrdi da je prevod određenog dokumenta veran originalu i samim tim preuzima odgovornost za tačnost sačinjenog prevoda. Ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača, obratite nam se.

Kada je dobro naručiti i usluge jezičke redakture?

Kada se prevode uskostručni tekstovi, uvek preporučujemo i jezičku redakturu teksta. Ona je neophodna, pogotovu ako su u pitanju tekstovi koji se javno publikuju ili su relevatni za donošenje krucijalnih odluka. Stručna redaktura podrazumeva dodatno uređivanje prevoda, proveru stručne terminologije u prevodu i predloga adekvatnih korekcija stručnih termina.

Svakako da će na stručnom tekstu prevod raditi prevodilac koji najbolje poznaje terminologiju stručne oblasti koja se prevodi, ali on nikada ne može biti stručan u onoj meri kao što je stručan specijalista za datu oblast. Neke termine prosto morate da prevedete i jedino ih možete prevesti adekvatno uz stručnu pomoć specijaliste iz date oblasti, a to mogu biti lekari, pravnici, brokeri, inženjeri i sl.

Prevodilac može koristiti i specifičnu listu termina ili terminološki rečnik, ako ga kompanija poseduje. Na taj način preduzeće drži do ujednačene terminologije i štedi vreme za internu proveru prevoda i korišćenih stručnih termina.

Kada je lektura neophodna?

Za sve tekstove koji se javno objavljuju u medijima, na sajtu, reklamnom materijalu i sl. savetujemo da nakon prevoda tekst lektoriše profesionalni lektor za srpski ili strani jezik, ako je tekst na stranom jeziku. Prevodilac poznaje gramatiku jezika, ali on nije profesionalni lektor. Ako želite tekst koji je apsolutno u skladu sa pravopisom i stilski oblikovan, onda taj posao treba poveriti lektoru.

Prijem tekstova na prevod

Tekst na srpskom ili stranom jeziku, za koji želite da dobijete prevod od prevodioca, možete poslati mejlom na našu e-mail adresu: info@translationhouse.rs

Isporuka prevoda

Prevode isporučujemo identično izvornom obliku, najčešće u Wordu i PDF-u. Ako materijal sadrži grafičke prikaze, oni će biti grafički obrađeni i prevedeni na odgovarajući način. Ovu uslugu ne naplaćujemo, osim ako posao ne iziskuje višečasovni rad u grafičkim programima. Svi prevodi se arhiviraju i čuvaju godinu dana najmanje.

Ako imate dodatnja pitanja u vezi sa saradnjom obratite nam se!

Želite da nam pošaljete upit? Popunite našu online kontakt formu – Pošaljite upit >>

Imate neko dodatno pitanje ili želite da nas angažujete za prevod? Obratite nam se! Tel:   +381 64 91 17 752

Želite dugoročnu saradnju sa nama? Obratite nam se! Tel:   +381 64 91 17 752

U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin >>

SLOVENIJA – TOP 10 DESTINACIJA KOJE MORATE POSETITI

E-MAGAZIN SLOVENIJA – TOP 10 DESTINACIJA KOJE MORATE POSETITI MARIBOR – GRAD VINA KULTURE I ZDRAVLJA Slovenija – top 10 destinacija koje morate posetiti   BLED – BLEDSKO JEZERO Predivno glečersko jezero u Julijskim Alpama Bled je jedno od najlepših mesta koje možete posetiti u Sloveniji. Grad je kao iz bajke, sa prelepim kristalno čistim …

Pročitajte više

Terme Slovenija – Wellnes i SPA turizam 21.veka

E-MAGAZIN TERME SLOVENIJE – WELLNES I SPA TURIZAM 21. VEKA SLOVENIJA – TOP 10 DESTINACIJA KOJE MORATE POSETITI Terme Slovenije – wellnes i spa turizam 21. veka   Bajkovita priroda, prefinjen hotelski ambijent i besprekorna usluga, ljudi koji opušteno šetaju ili uživaju u termalnim bazenima, para termalnih voda koja izbija iz dubine zemlje, samo su …

Pročitajte više

MARIBOR – GRAD VINA KULTURE I ZDRAVLJA

E-MAGAZIN MARIBOR – GRAD VINA KULTURE I ZDRAVLJA TERME SLOVENIJE – WELLNES I SPA TURIZAM 21. VEKA Maribor – grad vina kulture i zdravlja   Maribor je drugi najveći grad u Sloveniji. Status grada nosi još od 1254. godine, a sve do 1918. godine bio je u rukama austrijskih Habzburga. Danas je ovo moderan evropski …

Pročitajte više

LJUBLJANA ZELENO MESTO EVROPE

E-MAGAZIN LJUBLJANA ZELENO MESTO EVROPE MARIBOR – GRAD VINA KULTURE I ZDRAVLJA Ljubljana zeleno mesto Evrope  Ljubljana je jedna od najšarmantnijih i najmanjih evropskih prestonica. Dinamičan grad, pun iznenađenja i po meri savremenog čoveka. Grad koji u isto vreme ima sve ono što svaka svetska metropola može da ponudi, duh i mirniji tempo života, tipičan …

Pročitajte više

FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE

E-MAGAZIN FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE POSLOVNI BONTON – INDIJA Francuski jezik – jezik ljubavi i diplomatije  Francuski jezik je, po mišljenju mnogih, jedan od najlepših i najmelodičnijih na svetu. Budući da ga često povezuju s romantičnom slikom Francuske, poneo je naziv jezik ljubavi.Od XVII do sredine XX veka, francuski je bio prvi …

Pročitajte više

LUKSEMBURG – najbogatija, a jedna od najmanjih evropskih država

E-MAGAZIN LUKSEMBURG – NAJBOGATIJA, A JEDNA OD NAJMANJIH EVROPSKIH DRŽAVA FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE Luksemburg- najbogatija, a jedna od najmanjih evropskih država  Jedino Veliko vojvodstvo na svetu, po veličini predzadnja država Evropske unije, a jedna od najbogatijih država u Evropi.Luksemburg ili Velika Vojvodina Luksemburg nalazi se na zapadu Evrope, između Belgije, Francuske …

Pročitajte više

JAPANSKI ŠKOLSKI SISTEM – JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVETU

E-MAGAZIN JAPANSKI ŠKOLSKI SISTEM – JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVETU FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE Japanski školski sistem- jedan od najboljih na svetu   Da li ste znali da su, prema najnovijim istraživanjima, učenici iz Japana među najboljima na svetu u čitanju, pisanju i računanju? Šta je to što zapravo čini školski sistem …

Pročitajte više

POSLOVNI BONTON – INDIJA

E-MAGAZIN POSLOVNI BONTON – INDIJA VREME JE ZA RIO Poslovni bonton – Indija  Kada govorimo o Indiji jedna od prvih stvari koje ćemo zasigurno spomenuti je veličina i naseljenost te zemlje kao i prisutnost velikog broja različitih kultura i tradicija. Indija je jedna od najvećih država na svetu, kao i zemlja koja u zadnjih nekoliko …

Pročitajte više

LISABON je uvek prava odluka

E-MAGAZIN LISABON JE UVEK PRAVA ODLUKA POSLOVNI BONTON – INDIJA Lisabon je uvek prava odluka  Lisabon je suncem obasjan stari grad,na obali Atlantika, bogat kulturnim znamenitostima. Mesto koje Vas naprosto mami da ga istražujete. Ovde svako može pronaći nešto za sebe – od kulturnih znamenitosti i prelepih plaža do nezaboravnog noćnog provoda. Lisabon je glavno, …

Pročitajte više

VREME JE ZA RIO!

E-MAGAZIN VREME JE ZA RIO! LISABON JE UVEK PRAVA ODLUKA Vreme je za Rio!  ….i još nekoliko razloga da posetite Brazil.Još dva dana su ostala do čuvenog karnevala u Riju, kada se grad menja u Cidade Maravilhosa,tj.Čudesan grad čije ulice odjednom preplavi more kostima, perjanica, blještavih perli, veselih povorki tzv. Cordao da Bola Preta, dok …

Pročitajte više

NEMAČKA – O MERCEDESU, NOBELU, BACHU…

E-MAGAZIN NEMAČKA – O MERCEDESU, NOBELU, BACHU… SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN Nemačka – o mercedesu, Nobelu, Bachu…   Nemačka je jedna od najgušće naseljenih zemalja na svetu, sa skoro 81 milion stanovnika. Ukoliko izuzmemo Rusiju koja se prostire na dva kontinenta, Nemačka je najnaseljenija zemlja Evrope.   Gradovi Ahen, Regenzburg, Frankfurt na Majni, …

Pročitajte više

NEMAČKA – MESTA KOJA TREBA POSETITI

E-MAGAZIN NEMAČKA – MESTA KOJA TREBA POSETITI NEMAČKA – O MERCEDESU, NOBELU, BACHU… Nemačka – mesta koja treba posetiti  BerlinBerlin je najposećeniji grad u Nemačkoj. Svako ko je upoznao ovaj grad zaljubio se u njega, jer nudi za svakog ponešto.Najpoznatiji spomenici su Berlinski zid (Berliner Mauer) i Brandenburška kapija (Brandenburger Tor). Nakon pada Berlinskog zida …

Pročitajte više

SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN

E-MAGAZIN SPANGLISH”, JOŠ JEDAN AMERIČKI JEZIČKI FENOMEN NEMAČKA – MESTA KOJA TREBA POSETITI SPANGLISH”, još jedan američki jezički fenomen   Za širenje španskog jezika van granica Španije bilo je prelomno leto 1492, kada je otkrivena Amerika. Kastiljanski jezik je imao glavnu ulogu u pokrštavanju tamošnjih domorodaca. Danas se španski jezik više govori u Sjedinjenim Američkim …

Pročitajte više

TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI

E-MAGAZIN TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI VATIKAN- DRŽAVA U GRADU Top 20 činjenica o Španiji U Španiji postoji 44 mesta koja su proglašena Svetskom baštinom Uneska, što ovu zemlju stavlja na treće mesto u svetu po broju mesta od izuzetnog značaja koja treba posetiti. Među njima je i dvorac Alhambra u Granadi, najposećenije mesto u …

Pročitajte više

ŠPANIJA, domovina vina

E-MAGAZIN ŠPANIJA, DOMOVINA VINA TOP 20 ČINJENICA O ŠPANIJI Španija, domovina vina  Španija je treći najveći proizvođač vina na svetu, odmah iza Francuske i Italije. Sa 1,16 miliona hektara namenjenih uzgajanju grožđa, i dalje je zemlja s najvećim prostranstvom pod vinogradima u Evropskoj uniji i u svetu (30% ukupne površine u EU, slede Francuska i …

Pročitajte više

VATIKAN – Država u gradu

E-MAGAZIN VATIKAN- DRŽAVA U GRADU ŠPANIJA DOMOVINA VINA Vatikan država u gradu  Vatikan odnosno Vatikanska država je najmanja država u Evropi – površine svega 0,44 kvadratna kilometra. Nalazi se u okviru glavnog grada Italije, Rima,i smatra se centrom hrišćanstva. Vatikan je pod upravom Svete stolice, crkvenog središta Rimokatoličke crkve. Na čelu države je papa (il …

Pročitajte više

ITALIJA, najveći muzej na otvorenom

E-MAGAZIN ITALIJA, NAJVEĆI MUZEJ NA OTVORENOM VELIČANSTVENI KLEMENTINUM Italija, najveći muzej na otvorenom  Italija je država koja je više od 400 godina krojila razvoj evropske umetnosti i čuva najveća umetnička blaga na svetu. Oduvek je bila umetnički centar i žarište mnogih pravaca evropske umetnosti. I danas je centar svetskih modnih dešavanja, sinonim za vrhunski dizajn …

Pročitajte više

VELIČANSTVENI KLEMENTINUM

E-MAGAZIN VELIČANSTVENI KLEMENTINUM ITALIJA, NAJVEĆI MUZEJ NA OTVORENOM Veličanstveni Klementinum  Biblioteka Klementinum, prelepi spomenik barokne arhitekture, prvi put je otvorena 1722. godine.Prostire se na čak 20.000 kvadratnih metara, zbog čega je drugi po veličini kompleks zgrada u Pragu – od njega je veći samo Praški zamak. Nalazi se u blizini Karlovog mosta.Biblioteka sadrži preko 20 …

Pročitajte više

NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA

E-MAGAZIN NAJPREVOĐENIJE KNJIGE SVIH VREMENA VELIČANSTVENI KLEMENTINUM Najprevođenije knjige svih vremena   1.Sveto pismo (Biblija) je najprodavanija knjiga u istoriji. Sveto pismo prevedeno je u celini ili parcijalno na 2.527 jezika. Kompletna Biblija koja se sastoji od Starog zaveta i Novog zaveta sada postoji na 469 jezika. Novi zavet je preveden na 1.231 jezika, a …

Pročitajte više

KINESKA IMENA – MUDROST I ISKUSTVO NA PRVOM MESTU

E-MAGAZIN KINESKA IMENA – MUDROST I ISKUSTVO NA PRVOM MESTU KOLIKO JE ZAHTEVNO UČENJE KINESKOG JEZIKA? Kineska imena – mudrost i iskustvo na prvom mestu   U Kini je porodica najvažnija, a deca su njihovo najveće blago. Da bi se rodili zdravi i jaki, svi članovi porodice se staraju o trudnici i još nerođenom detetu.Trideseti …

Pročitajte više

KOLIKO JE ZAHTEVNO UČENJE KINESKOG JEZIKA?

E-MAGAZIN KOLIKO JE ZAHTEVNO UČENJE KINESKOG JEZIKA? KINESKA IMENA – MUDROST I ISKUSTVO NA PRVOM MESTU Koliko je zahtevno učenje Kineskog jezika  Kineski jezik govori čak 1,3 milijarde ljudi.To je najrašireniji maternji jeziki jedan od najstarijih pisanih jezika. Kineski jeste jezik,ali je i jezička grupa iz porodice sino–tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi.Među regionalnim varijantama …

Pročitajte više

ENGLESKA, VELIKA BRITANIJA ILI UJEDINJENO KRALJEVSTVO?

E-MAGAZIN ENGLESKA, VELIKA BRITANIJA ILI UJEDINJENO KRALJEVSTVO? KOLIKO JE ZAHTEVNO UČENJE KINESKOG JEZIKA? ENGLESKA, VELIKA BRITANIJA ILI UJEDINJENO KRALJEVSTVO?  O čemu je, zapravo, reč kada govorimo o Engleskoj, Velikoj Britaniji ili Ujedinjenom kraljevstvu? Da li je u pitanju jedna država ili ih je više?Puno i zvanično ime države je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severne …

Pročitajte više

ZANIMLJIVOSTI O RUSIJI

E-MAGAZIN ZANIMLJIVOSTI O RUSIJI I RUSIJA IMA SVOJU VENECIJU Zanimljivosti o Rusiji   Sa površinom od 17.075.400 km2, Rusija je najveća država na svetu, a sedma na svetu po broju stanovnika. Rusija ima najdužu granicu na svetu, graniči se sa 14 zemalja: Azerbejdžan, Belorusija, Kina, Estonija, Finska, Gruzija, Kazahstan, Severna Koreja, Letonija, Litvanija, Mongolija, Norveška, …

Pročitajte više

POSLOVNI OBIČAJI U RUSIJI

E-MAGAZIN POSLOVNI OBIČAJI U RUSIJI ZANIMLJIVOSTI O RUSIJI Poslovni običaji u Rusiji  Poznavanje kulture i običaja naroda sa čijim stanovnicima želite da ostvarite kontakt je veoma važno. Evo šta treba da znate ukoliko je Vaš budući poslovni partner iz Rusije:Sve crno na belo Rusi su u poslu vrlo često impulsivni i zato usmene dogovore ne …

Pročitajte više

I RUSIJA IMA SVOJU VENECIJU

E-MAGAZIN I RUSIJA IMA SVOJU VENECIJU ZANIMLJIVOSTI O RUSIJI I Rusija ima svoju veneciju St. PeterburgPostoji dobar razlog zašto se grad naziva raznim imenima: „Venecija severa“, „Severna Palmira“, „Carska lavra“, „Evropska kulturna metropola“ ili „Piter“ kako ga mnogi od milošte zovu…Grad je jedinstven i neponovljiv… jedan od najlepših gradova na svetu. .St. Peterburg je 1703.god. …

Pročitajte više