Sudski tumač za francuski jezik

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za francuski jezik!

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti profesionalnu uslugu:

 • Pismenog prevoda sa i bez overe sudskog tumača za francuski jezik:

Na prevod možete dostaviti bilo koji dokument, odnosno dokumentaciju koju treba da overi sudski tumač za francuski jezik. Pismene prevode sa overom radimo u oba smera:

 • Pismenog prevoda bez overe:

Prevode bez overe radimo u oba smera:

 • Usmenog prevoda na francuski jezik, kao i sa francuskog jezika na srpski jezik:

Dobru saradnju smo s vremenom ostvarili isključivo sa profesionalnim sudskim tumačima za francuski jezik, profesionalnim prevodiocima za francuski jezik koji su svoje znanje stekli iskustvom i učenjem kroz rad, odnosno u praksi. Stoga nam na prevod možete poveriti bilo koju dokumentaciju. Uspešno poslujemo više od pet godina i oduvek je naš prioritet bio isključivo zadovoljan klijent.

Principi poslovanja

 1. Poslovanje prema stručnim standardima profesije

  • Kvalifikovani i iskusni prevodioci za francuski jezik, lektori i sudski tumači za francuski jezik:
   – diplomirani filolozi za francuski jezik sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina;
   – izvorni govornici francuskog jezika sa iskustvom u prevođenju najmanje 5 godina.
  • Usluge sudskih prevodilaca za francuski jezik koji su ovlašćeni od strane Ministarstva pravde Republike Srbije.
  • Kontrola kvaliteta prevoda.
  • Poverljivost svih prevodilačkih projekata.
  • Arhiviranje i čuvanje svih prevoda, do godinu dana najmanje.
  • U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se smatra poverljivom i  arhivira sa visokim statusom bezbednosti.

Naši klijenti su i pravna i fizička lica

Naši klijenti su fizička lica, javni i privatni sektor, velika i mala preduzeća u Srbiji i regionu iz različitih industrija: FMCG industrija, advokatura, bankarstvo, farmacija, veterina, medicina, IT, tehnika, obrazovanje, kultura, umetnost i sl.

Imamo dugogodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata i tekstova, što nam omogućuje da na svaki vaš upit možemo reagovati u relativno kratkom vremenskom roku i da vam i uz takvu dinamiku rada isporučimo kvalitetan prevod.

Na prevod nam možete poslati bilo koji dokument koji treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik

Na prevod primamo sve vrste dokumenata koje treba da prevede i overi ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik, dokumenta koja su izdata od strane državnih ili privatnih institucija u zemlji i inostranstvu, overena dokumenta kod javnog beležnika u Srbiji ili inostranstvu, lična dokumenta, kao i sve vrste obrazovnih, medicinskih i pravnih dokumenata:

 • lična dokumenta (lične karte, pasoše, vozačke dozvole, izvode, potvrde o državljanstvu, rešenja o penziji i sl.);
 • obrazovna dokumenta (diplome, svedočanstva, sertifikate, spisak predmeta, razne potvrde…);
 • medicinska dokumenta (lekarske nalaze i izveštaje, otpusne liste, prijave za patente...);
 • poslovna dokumenta (ugovore, potvrde o rezidentnosti, sertifikate, izvode iz APR-a, registara, poreska rešenja, tendersku dokumentaciju...);
 • sudska dokumenta (presude, rešenja i sl.).

Potreban mi je prevod koji treba da overi sudski tumač za francuski jezik – šta sve moram da znam

Nije svejedno kome ćete poveriti svoja dokumenta na prevod. Zato smo za vas u nastavku sumirali najvažnije činjenice koje bi trebalo da znate u vezi sa overenim prevodima. Na kraju teksta možete pročitati i na koje sve načine nam možete dostaviti dokumentaciju na prevod.

Za dobar prevod potreban je iskusan sudski tumač za francuski jezik!

Da bi se dokumentacija uspešno i profesionalno prevela, potrebno je pre svega dobro poznavati terminologiju oblasti prevođenja, i na srpskom i na francuskom jeziku. Profesionalan sudski tumač koji pored pečata i rešenja ima i znanje i dugogodišnje iskustvo bez većih poteškoća prevešće i najzahtevniju dokumentaciju.

Evo jednog prostog primera kako biste razumeli šta znači profesionalan prevod – ono što se kod nas zove uverenje može biti potvrda na francuskom jeziku, pa ćete možda samo zbog ove banalne razlike biti odbijeni jer niste predali dokument koji se od vas zahtevao. Razlike i odstupanja od bukvalnog prevoda stručnih termina na strani jezik mnogo su veća, naravno, od ovog jednostavnog primera.

Svaki overeni prevod od strane sudskog tumača za francuski jezik predstavlja zvaničan dokument i zato mora da bude preveden u skladu sa terminologijom zemlje u kojoj će biti upotrebljen.

Ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik je imenovan od Ministarstva RS i mora da ima rešenje o imenovanju za sudskog tumača za francuski jezik!

Da bi prevod sa overom bio prihvaćen, dokument mora da prevede ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik. Ovlašćeni sudski tumač je isključivo sudski prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na francuski jezik. Za obavljanje svog posla sudski tumač za francuski jezik dobio je rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode. Ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik će broj svog rešenja o imenovanju navesti u svojoj klauzuli na kraju prevoda. Takođe, za potrebe usmenog prevođenja pri overi kod javnog beležnika sudski tumač mora da dostavi rešenje o imenovanju za sudskog tumača za francuski jezik.

Obavezni elementi prevoda koje je overio sudski tumač za francuski jezik

Svaki overeni prevod, koji je pripremio sudski tumač za francuski jezik, mora da sadrži određene obavezne elemente, bez obzira na vrstu dokumentacije, kao npr.:

 • prevod kompletnog sadržaja dokumenta,
 • klauzulu sudskog tumača za francuski jezik,
 • datum prevoda,
 • broj rešenja o imenovanju koji je sudski tumač za francuski jezik dobio od Ministarstva,
 • pečat sudskog tumača za francuski jezik.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod se u zavisnosti od vrste dokumenta i zahteva institucije kojoj se prevod predaje može spojiti sa originalnim dokumentom, kopijom ili overenom kopijom dokumenta. Povezuju se jemstvenikom (specijalnim trobojnim koncem) ako prevod sadrži veći broj stranica ili heftanjem.

Kopiju dokumenta ili potpisa na izjavi, punomoćju ili nekom drugom privatnom dokumentu overavate kod javnog beležnika pa tek onda donosite na prevod, ako vam je potreban prevod sa overom sudskog tumača za francuski jezik.

Usmeni prevodi – izlazak na teren sudskog tumača za francuski jezik

Sudski tumač za francuski jezik najčešće je potreban prilikom:

 • sklapanja braka sa stranim državljaninom. Ako ste tek u fazi prikupljanja podataka o ovom postupku, možete pročitati korisne informacije, takođe, u našem članku Sklapanje braka sa stranim državljaninom >>;
 • overe dokumenata i potpisa kod javnog beležnika ako je jedan od učesnika ili ugovornih strana strani državljanin koji ne razume srpski jezik.

Sudski tumač za francuski jezik je u oba ova slučaja u obavezi da ponese svoje rešenje o imenovanju, ličnu kartu i svoj pečat, po potrebi, i da stranom državljaninu, naravno, uspešno rastumači dokument koji potpisuje, odnosno dokument koji se overava, a u slučaju sklapanja braka da uspešno prevede govor matičara.

Važno!

Za zakazivanje termina venčanja kod matičara strana dokumenta moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača za FRANCUSKI (izvod, uverenje o slobodnom statusu i sl.).

Za određenu vrstu isprava, javnik beležnik pored sudskog tumača za FRANCUSKI može zahtevati i prisustvo dva svedoka koja znaju FRANCUSKI  jezik. Takođe, ne zaboravite da svi akteri, odnosno ugovorne strane, treba  da ponesu sa sobom identifikacioni dokument.

Da biste za svoj događaj na vreme obezbedili sudskog tumača za francuski jezik, potrebno je da  nam najkasnije tri dana pre datuma događaja najavite svoj događaj telefonom, imejlom ili putem naše kontakt forme za usmene prevode na linku u nastavku POŠALJI UPIT >>.

Da li je sudski tumač za francuski jezik isto što i sudski prevodilac za francuski jezik?

Sudski prevodilac za francuski jezik je zapravo sudski tumač za francuski jezik. Odlukom Ministarstva pravde stari naziv za sudske tumače je promenjen i sada glasi: „sudski prevodilac“.

Koliko košta prevod sa overom sudskog tumača za francuski jezik

U prevodilaštvu se cena prevoda definiše po jednoj prevodilačkoj stranici. Jedna prevodilačka stranica iznosi 1.800 karaktera sa razmacima. Zapravo, to je jedna ne tako gusto kucana stranica teksta A-4 formata. Na primer tipska dokumenta – diploma A-4 ili A-3 formata, uverenje o nekažnjavanju, izvod iz matične knjige pasoš, razne kraće potvrde državnih organa i sl. sadrže po jednu prevodilačku stranicu… Konačna cena prevoda zavisi od obima i težine prevoda.

Da li se u obračun za prevod  uključuje i prevod apostille pečata i overe javnog beležnika? Odgovor je DA, jer se i apostille pečat i tekst zapisa javnog beležnika moraju prevesti.

Opšta cena prevoda sa srpskog na francuski jezik i obrnuto je 1300,00 RSD po prevodilačkoj stranici.

Kako dostaviti na prevod dokumentaciju koju treba da overi ovlašćeni sudski tumač za francuski jezik?

Dokument koji treba da prevede i overi sudski tumač za francuski jezik možete dostaviti elektronskim putem ili doneti lično na prevođenje, u našu kancelariju. Ako dokument šaljete mejlom, neophodno je da svi podaci budu čitki, odnosno jasno vidljivi.

Preuzimanje prevoda

Prevod možete preuzeti u našoj kancelariji, a možemo ga poslati i brzom poštom na adresu koju nam dostavite.

Preuzimanje prevoda je svakog radnog dana, od 12.00 h do 19.00 h.

Za prevode preko 3 prevodilačke stranice usluga slanja prevoda brzom poštom je besplatna.

Besplatna isporuka overenih prevoda za pravna lica

Pravnim licima isporučujemo prevode brzom poštom. Usluga je besplatna.

O Francuskoj, Francuzima i francuskom jeziku
 • Reč „Francuska“ potiče od naziva plemena Frank, germanskog naroda koji je nekada živeo na ovim prostorima.
 • Naziv Francuske na francuskom jeziku glasi La France.
 • Francuski jezik je romanski jezik, koji koristi latinski jezik starih Rimljana kao osnovu i smatra se jednim od najlepših jezika na svetu.
 • Francuski jezik je romanski jezik, koji koristi latinski jezik starih Rimljana kao osnovu i smatra se jednim od najlepših jezika na svetu.
 • Francuski je zvanični jezik više država, i to sledećih: Švajcarska, Kanada, Luksemburg, Monako, Obala Slonovače, Kongo i Nigerija. Više ljudi priča francuski u Africi nego u samoj Francuskoj.
 • Glavni i najveći grad Francuske je Pariz, a ostali veći gradovi su: Marselj, Lion, Tuluz, Nica, Nant, Strazbur, Bordo, Lil i Tulon.
 • Francuska država je država sa najvećim brojem vremenskih zona na svetu, jer ih ima čak 12.
 • Francuska je turistički najposećenija zemlja sveta.
 • Francuska je dobila najveći broj Nobelovih nagrada za književnost u svetu.
 • Francuska je najveći izvoznik sireva na svetu.

Kontaktirajte nas

  Šta naši klijenti kažu o nama

  Besplatni mini rečnik - uskoro!

  Korisni linkovi

  U slobodno vreme preporučujemo – čitajte naš E-magazin>>

  FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE

  E-MAGAZIN FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE POSLOVNI BONTON – INDIJA Francuski jezik – jezik ljubavi i diplomatije  Francuski jezik je, po mišljenju mnogih, jedan od najlepših i najmelodičnijih na svetu. Budući da ga često povezuju s romantičnom slikom Francuske, poneo je naziv jezik ljubavi.Od XVII do sredine XX veka, francuski je bio prvi …

  Pročitajte više

  JAPANSKI ŠKOLSKI SISTEM – JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVETU

  E-MAGAZIN JAPANSKI ŠKOLSKI SISTEM – JEDAN OD NAJBOLJIH NA SVETU FRANCUSKI JEZIK – JEZIK LJUBAVI I DIPLOMATIJE Japanski školski sistem- jedan od najboljih na svetu   Da li ste znali da su, prema najnovijim istraživanjima, učenici iz Japana među najboljima na svetu u čitanju, pisanju i računanju? Šta je to što zapravo čini školski sistem …

  Pročitajte više

  LISABON je uvek prava odluka

  E-MAGAZIN LISABON JE UVEK PRAVA ODLUKA POSLOVNI BONTON – INDIJA Lisabon je uvek prava odluka  Lisabon je suncem obasjan stari grad,na obali Atlantika, bogat kulturnim znamenitostima. Mesto koje Vas naprosto mami da ga istražujete. Ovde svako može pronaći nešto za sebe – od kulturnih znamenitosti i prelepih plaža do nezaboravnog noćnog provoda. Lisabon je glavno, …

  Pročitajte više