AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Potvrda o neosuđivanosti

Vreme potrebno za čitanje članka: 3 minuta

Potvrda o neosuđivanosti je dokument kojim se potvrđuje da protiv podnosioca zahteva (ni)je pokrenut krivični postupak ili istraga. Potvrda o neosuđivanosti je najčešće potrebna prilikom zasnivanja radnog odnosa, upisa na studije, bilo u zemlji ili u inostranstvu, prilikom apliciranja za vizu, boravišnu i radnu dozvolu. Najčešće je dovoljno izvaditi samo uverenje o nekažnjavanju, vrlo retko se traže obe potvrde – uverenje o nekažnjavanju i potvrda o neosuđivanosti.

Često klijenti donose pogrešnu potvrdu na prevod jer nisu upoznati sa razlikom između potvrde o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju. Da biste što lakše izvadili pravilnu potvrdu i ispravno  je preveli i legalizovali, ako planirate da je koristite u inostranstvu ili je predajete  diplomatsko – konzularnim predstavništvima, za vas smo u članku u nastavku sumirali najvažnije informacije koje vam mogu biti od pomoći.

Ko izdaje potvrdu o neosuđivanosti?

Potvrdu o neosuđivanosti izdaje sud, dok uverenje o nekažnjavanju izdaje Ministarstvo spoljnih poslova. Obe potvrde možete pribaviti i preko portala E-uprave ako ste registrovani na ovom portalu. Veb-adresa portala je https://euprava.gov.rs/.

Uverenje o nekažnjavanju VS potvrda o neosuđivanosti – razlike

Potvrda o neosuđivanosti nije što i uverenje o nekažnjavanju. Uverenje o nekažnjavanju  se oslanja na informacije iz kaznene evidencije i informacionih sistema MUP-a i pruža informacije da li ste do datuma vađenja uverenja bili kažnjavani po bilo kom osnovu. Ovo uverenje se na zahtev, odnosno po potrebi, vadi na šalterima MUP-u ili elektronski. Detaljnije o uverenju o nekažnjavanju možete pročitati na linku u nastavku Uverenje o nekažnjavanju >>.

Kako izgleda potvrda o neosuđivanosti?

Potvrda o neosuđivanosti sadrži  sledeće podatke:

  • naziv izdavaoca potvrde,
  • datum izdavanja i broj potvrde,
  • lične podatke nosioca potvrde o neosuđivanosti,
  • sve osnovne i više sudove iz čijih su evidencija i informacionih sistema prikupljeni podaci o nosiocu potvrde,
  • zaključak o tome da li jeste ili nije pokrenut krivični postupak ili istraga protiv nosioca potvrde o neosuđivanosti,
  • iznos plaćene takse,
  • svrhu izdavanja potvrde,
  • ime i prezime potpisnika potvrde i pečat.

Potvrda o neosuđivanosti  se izdaje  na ćirilici. Potvrda se plaća.

Koliko dugo važi potvrda o neosuđivanosti – rok trajanja

Potvrda o neosuđivanosti ima ograničen rok trajanja od 3 meseca. Ako potvrdu vadite za strane institucije, proverite da li propisom određene zemlje ili diplomatsko-konzularnog predstavništva nije predviđen kraći rok od navedenog.

Prevod potvrde o neosuđivanosti radi upotrebe u inostranstvu – obavezni elementi

Prevod potvrde o neosuđivanosti mora da sadrži tačan prevod kompletnog teksta iz potvrde o neosuđivanosti, uključujući pečat i potpis izdavaoca dokumenta, pečat i klauzulu ovlašćenog prevodioca na kraju prevoda, kojom prevodilac garantuje da je prevod istovetan originalnoj potvrdi o neosuđivanosti.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod potvrde o neosuđivanosti se može spojiti sa originalom ili kopijom potvrde o neosuđivanosti. Budući da je potvrda o neosuđivanosti jednokratan dokument, odnosno ima ograničen rok važenja, savetujemo da se prevod poveže sa originalnom potvrdom o neosuđivnosti.

Legalizacija potvrde o neosuđivanosti – apostille pečat i puna legalizacija

Da li je potrebno da potvrdu o neosuđivanosti legalizujete zavisi isključivo od zahteva institucija, kojima predajete potvrdu o neosuđivanosti.

Postoje dva načina na koja možete legalizovati potvrdu o neosuđivanosti – puna legalizacija i legalizacija apostille pečatom. Način legalizacije zavisi od zemlje u kojoj će potvrda o neosuđivanosti biti upotrebljena. Većina evropskih zemalja su potpisnice Haške konvencije, tako da će vam biti dovoljan samo apostille pečat na potvrdi o neosuđivanosti, dok ćete za zemlje koje zahtevaju punu legalizaciju morati da legalizujete potvrdu o neosuđivanosti u nekoliko koraka.

Apostille pečat u Srbiji izdaju sudovi. Apstiliranje se obavlja u sudu opštine na čijoj teritoriji je uverenje izdato. Na apostiliranje nosite originalnu potvrdu o neosuđivanosti jer se pečat izdaje isključivo na originalnim ispravama. Ako potvrdu o neosuđivanosti morate i da prevedete, onda na prevod dostavljate apostilirani original.

Više o legalizaciji apostiliranjem, kao i postupku pune legalizacije, možete pročitati na stranici Legalizacija  isprava >>.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

    Preuzmite mini rečnike