AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Sklapanje braka sa stranim državljaninom

Vreme potrebno za čitanje članka: 6 minuta

Ovaj članak je posvećen vama, budućim bračnim parovima, kako biste pravilno pripremili dokumentaciju koja vam je potrebna za sklapanje braka sa stranim državljaninom u Srbiji i inostranstvu. Ako ste se pripremili za budući zajednički život, naoružajte se sa još malo strpljenja za rešavanje birokratije. Procedura prikupljanja i prevod dokumenata za sklapanje braka sa stranim državljaninom nisu komplikovani. Uostalom, dobra volja pobeđuje svaki napor.

Dokumenta potrebna za sklapanje braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o slobodnom bračnom stanju podnose se u originalu i ne smeju biti stariji od 6 meseci. Rok je promenljiva kategorija, pa vam savetujemo da se pre finalne pripreme dokumentacije za sklapanje braka sa stranim državljaninom obavezno konsultujete sa matičarem ako su vaša dokumenta starija od 6 meseci.

Pravilan prevod i legalizacija dokumenata za sklapanje braka sa stranim državljaninom u Srbiji

Sva navedena dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Overeni prevod dokumenata može biti sačinjen u državi porekla dokumenta ili u državi u kojoj će biti upotrebljena – dakle, u Srbiji. U našoj agenciji uvek možete naručiti overeni prevod bilo kojeg dokumenta, na preko 30 svetskih jezika.

Pažnja! Ako je strani državljanin izvod iz knjige rođenih izvadio na međunarodnom obrascu, prevod ovog dokumenta će, bez obzira što već sadrži prevod na srpski (na latinici), u većini slučajeva biti neophodan, budući da matičari insistiraju na ćirilici.

Prevod dokumenata koji su potrebni za sklapanje braka sa stranim državljaninom potpuno je isti kao i prevod bilo koje druge isprave. 

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi – dakle, prevod se može povezati sa originalom ili sa kopijom dokumenta. Naša preporuka je da se prevod izvoda iz knjige rođenih i uverenja o slobodnom bračnom stanju poveže sa originalima. Ako originale ipak želite da zadržite za sebe, proverite sa matičarem da li postoji mogućnost da se prevod poveže sa overenim kopijama originala, a originali samo donesu na uvid prilikom zakazivanja venčanja

Za overenu kopiju originala možete se obratiti i javnom beležniku u Beogradu. Potrebno je da na overu donesete originalni dokument i overeni prevod dokumenta kako bi javni beležnik mogao da overi kopiju originala, jer bez zvaničnog prevoda javni beležnik ne može da overi originalnu ispravu na stranom jeziku. Spisak javnih beležnika imate na sledećem linku: www.beleznik.org.

Dokumenta stranog državljanina moraju biti i propisno legalizovana!

U najvećem broju slučajeva dovoljan je samo apostille pečat, koji strani državljanin može dobiti isključivo u svojoj zemlji, odnosno zemlji porekla isprave, u svrhe sklapanje braka. Ako država porekla dokumenata nije članica Haške konvencije, potrebna je puna legalizacija. Legalizacija stranih isprava u Srbiji nije moguća.

Ukoliko vam je potrebno više informacija o legalizaciji dokumenata, pročitajte naš članak na ovu temu na linku u nastavku Legalizacija isprava >>.

Prisustvo sudskog prevodioca za sklapanje braka sa stranim državljaninom je neophodno

Ako  je vaš budući supružnik  strani državljanin i ne govori srpski jezik, za sklapanje braka sa stranim državljaninom neophodno je prisustvo sudskog prevodioca na sam dan venčanja, ali u najvećem broju slučajeva i prilikom zakazivanja venčanja kod matičara.

Koja je uloga sudskog prevodioca? Sudski prevodilac je po zakonu obavezan da prilikom sklapanja braka sa stranim državljaninom, stranom državljaninu pročita sadržaj na njegovom jeziku i prevede govor matičara.

Koliko košta izlazak sudskog prevodioca i prevod dokumenata? +

U našoj agenciji možete naručiti usluge sudskih prevodilaca za više od 30 svetskih jezika.

 • Cena za izlazak sudskog prevodioca na teren radi tumačenja, za sklapanje braka sa stranim državljaninom, utvrđena je po satu i kreće se od 8.000,00 do 12.000,00 RSD/h.

Za naručivanje ove usluge dovoljno je da nas obavestite (3 dana ranije) o datumu i mestu zakazivanja venčanja, na e-mail upit@translationhouse.rs ili nas pozovite Kontakt >>.

 • Cene prevoda dokumenata za evropske jezike kreću se od 1.200,00 RSD do 2.500,00 RSD po jednoj prevodilačkoj stranici. S druge strane, cene prevoda npr. na kineski, turski, arapski jezik i sl. kreću od 2.300,00 RSD do 3.000,00 RSD.

Kada su u pitanju dokumenta za sklapanje braka sa stranim državljaninom trudimo se da ih prevedemo u što kraćem roku. Obično su za prevod potrebna najviše 2 radna dana od momenta prijema dokumenata na prevod.

Dokumenta koja želite da vam prevedemo možete poslati imejlom, u skeniranoj formi, na e-mail: upit@translationhouse.rs ili nas posetite lično u našoj kancelariji na Gundulićevom vencu br. 12.  Kontakt >>

Pre prikupljanja dokumentacija i zakazivanja venčanja obavezno kontaktirajte sa matičarem i utvrdite kompletnu proceduru za zakazivanje venčanja kako ne biste propustili neki važan detalj za vaš najvažniji dan u životu. Na linku u nastavku imate kontakte svih matičara u Beogradu: http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1733669-vencanja-u-beogradu/.

Sklapanje braka sa stranim državljaninom u inostranstvu

Za sklapanje braka sa stranim državljaninom važe iste procedure gotovo u svim zemljama. Osoba koja sklapa brak u inostranstvu sa državljaninom te zemlje ima status stranog državljanina i mora da prati uputstva za pripremu dokumentacije za sklapanje braka za stranog državljanina. Spisak dokumenata za strane državljanine je manje-više isti u svakoj zemlji. Potrebni su vam:

 • pasoš,
 • uverenje od državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uverenje o prebivalištu,
 • uverenje o slobodnom bračnom stanju.

Dodatna dokumentacija koja se može tražiti u zavisnosti od vašeg statusa:

 • u slučaju da ste udovac/udovica – izvod iz knjige umrlih za prethodnog supružnika;
 • u slučaju da ste razvedeni – presuda o razvodu braka.

Ako niste u mogućnosti da dokumentaciju podignete lično, dokumentaciju može da izvadi u vaše ime i uži član porodice ili neko drugo lice koje ste ovlastili. Ovlašćenje mora biti overeno kod javnog beležnika. Neka od ovih dokumenata, kao npr. uverenje o državljanstvu, možete čak naručiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u inostranstvu.

Sva navedena dokumenta moraju biti propisno legalizovana i prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Izuzetak je jedino izvod iz knjige rođenih, koji se ne prevodi ako je na međunarodnom obrascu i koristiće se u državi koja je potpisnica Bečkog sporazuma.

Za svu navedenu dokumentaciju koja je potrebna za sklapanje braka sa stranim državljaninom imate detaljnije informacije na sledećim linkovima:
Prevod dokumenata

Dokumenta možete prevesti i u državi  u kojoj sklapate brak, ako država ima sudskog prevodioca za srpski jezik, dok dokumenta možete legalizovati isključivo u zemlji porekla dokumenata, odnosno u Srbiji.

Svaki overeni prevod se spaja  dokumentom koji se prevodi – dakle, prevod se može povezati sa originalom ili sa kopijom dokumenta. Naša preporuka je da se prevod poveže sa originalima. Ako originale ipak želite da zadržite za sebe, proverite sa matičarem u državi u kojoj sklapate brak da li se prevod može povezati sa overenim kopijama originala, a originale samo doneti na uvid prilikom zakazivanja venčanja.

Takođe, za pasoš vam savetujemo da overite kopiju kod javnog beležnika i da prevedete overenu kopiju a ne samo običnu kopiju, iako pojedini matičari prihvataju i prevod spojen sa kopijom pasoša uz prilaganje originala na uvid. Budući da putujete u inostranstvo, uvek je dobro da kod sebe imate overenu kopiju pasoša.

Što se tiče prevoda dokumenata, stojimo vam na raspolaganju. U našoj agenciji možete dobiti prevod na više od 30 svetskih jezika.

Cene prevoda dokumenata –  za evropske jezike cena prevoda se kreće  od 1.200,00 RSD do 2.500,00 RSD po jednoj prevodilačkoj stranici. S druge strane, cene prevoda npr. na kineski, turski, arapski jezik i sl. kreću se od 2.300,00 RSD do 3.000,00 RSD.  Za prevod dokumenata  su potrebna  najviše 2 radna dana od momenta prijema dokumenata na prevod.

Dokumenta koja želite da vam prevedemo možete poslati imejlom, u skeniranoj formi, na  e-mail upit@translationhouse.rs ili nas posetite lično u našoj kancelariji na Gundulićevom vencu br. 12  Kontakt >>

Prisustvo sudskog prevodioca

Za sklapanje braka sa stranim državljaninom gotovo je uvek neophodno i prisustvo sudskog prevodica ako ne govorite jezik zemlje u kojoj sklapate brak. Stoga se kod matičara na vreme raspitajte da li vam je u tom slučaju već prilikom zakazivanja venčanja potreban sudski prevodilac za srpski jezik ili samo na venčanju.

Legalizacija dokumenata

Što se tiče legalizacije dokumenata, za većinu zemalja dovoljan je apostille pečat koji u našoj zemlji izdaju sudovi na teritoriji opštine porekla dokumenta. Međutim, za pojedine države potrebna je i puna legalizacija dokumenata. Više o legalizaciji možete pročitati na linku u nastavku Legalizacija isprava >>.

Kao što ste mogli i sami da zaključite, sklapanje braka sa stranim državljaninom ipak nije tako komplikovano kao što vam se to možda činilo. Strpljenje i tačne informacije je sve što vam je potrebno!

Šta naši klijenti kažu o nama

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike