AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Uverenje o nekažnjavanju

Uverenje o nekažnjavanju za upotrebu u inostranstvu – sve što treba da znate

Vreme potrebno za čitanje članka: 3 minuta

Uverenje o nekažnjavanju je dokument koji najčešće zahtevaju poslodavci kada zasnivate radni odnos, fakulteti prilikom upisa na studije, bilo u inostranstvu ili u zemlji, kao i diplomatska konzularna predstavništva kada aplicirate za vizu.

Da biste što lakše izvadili uverenje o nekažnjavanju i pravilno ga preveli i legalizovali, ako planirate da ga koristite u inostranstvu ili ga predajete diplomatsko-konzularnim predstavništvima, za vas smo u članku u nastavku sumirali najvažnije informacije koje vam mogu biti od pomoći.

Šta je uverenje o nekažnjavanju?

Da bi prevod uverenja o nekažnjavanju bio prihvaćen, uverenje mora da prevede ovlašćeni sudski prevodilac, odnosno sudski tumač. Ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač) je isključivo prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na strani jezik. Za obavljanje svog posla sudski prevodilac je dobio rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode, uključujući i prevod uverenja.

Uverenje o nekažnjavanju je izvod iz kaznene evidencije, odnosno kaznenog registra MUP-a Republike Srbije.

Kako izgleda uverenje o nekažnjavanju?

Uverenje o nekažnjavanju sadrži  sledeće podatke:

 • naziv institucije koja je izdala uverenje o nekažnjavanju;
 • mesto vađenja uverenja o nekažnjavanju;
 • datum vađenja uverenja o nekažnjavanju;
 • broj uverenja o nekažnjavanju;
 • lične podatke (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, matični broj, ime oca i ime majke, devojačko prezime majke);
 • svrhu izdavanja uverenja o nekažnjavanju;
 • iznos plaćene takse;
 • pečat i potpis izdavaoca uverenja o nekažnjavanju;
 • istoriju iz kaznene evidencije.

– Ako ste bili kažnjavani, na vašem uverenju o nekažnjavanju biće prikazana vaša istorija kažnjavanja iz informacionog sistema kaznene evidencije MUP-a.

– Ukoliko do datuma vađenja uverenja niste bili kažnjavani, na vašem uverenju pisaće da prema podacima iz kaznene evidencije MUP-a, niste kažnjavani.

Uverenje o nekažnjavanju VS potvrda o neosuđivanosti – razlike

Uverenje o nekažnjavanju nije isto što i potvrda o neosuđivanosti. Potvrda o neosuđivanosti  se oslanja na informacije iz evidencije i informacionih sistema osnovnih i viših sudova i pruža informacije da li se trenutno protiv vas ne vodi sudski postupak koji još nije okončan, pa samim tim ne postoje podaci o sporu u kaznenoj evidenciji MUP-a. Ova potvrda se na zahtev, odnosno po potrebi, vadi u sudu. Detaljnije o potvrdi o neosuđivanosti možete pročitati na linku u nastavku Potvrda o neosuđivanosti >>.

Gde i kako mogu izvaditi uverenje?

Uverenje o nekažnjavanju izdaje nadležni organ koji vodi kaznenu evidenciju. U našoj zemlji je to MUP. U Beogradu uverenje možete izvaditi:

 • u bilo kojoj policijskoj stanici, a od identifikacionih dokumenata dovoljno je da sa sobom ponesete ličnu kartu. Na uverenje o nekažnjavanju se obično čeka od 1 do 5 dana;
 • na portalu E-uprave, ako ste registrovani. Veb-adresa portala: https://euprava.gov.rs/.

Uverenje možete izvaditi na ćirilici ili latinici.

Koliko traje uverenje o nekažnjavanju – rok trajanja

Uverenje o nekažnjavanju važi 3 meseca. Ako uverenje vadite za strane institucije, proverite da li propisom određene zemlje ili diplomatsko-konzularnog predstavništva nije predviđen kraći rok od uobičajenog.

Da li se uverenje plaća?

Uverenje se naplaćuje u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Cena je 870, 00 RSD.

Prevod uverenja – kada mi je potreban prevod?

Ako uverenje planirate da koristite u inostranstvu, bilo za potrebe dobijanja vize, radne dozvole, zasnivanja radnog odnosa, za upis na studije i sl., neophodno je da uverenje prevedete na jezik zemlje u kojoj će dokument biti upotrebljen.

Šta znači zvaničan prevod uverenja o nekažnjavanju – da li mogu sam da prevedem uverenje?

Svi prevodi izdati od strane državnih organa moraju biti zvanično prevedeni. Zvaničan prevod znači da prevod može da pripremi isključivo ovlašćeni sudski prevodilac. Ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač) imenovan je od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, ima rešenje o imenovanju za sudskog prevodioca i pečat kojim može zvanično da overava prevode.

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti usluge zvaničnog prevoda uverenja o nekažnjavanju na više od 30 svetskih jezika. Naši prevodi su besprekorni i povoljni. Uverenje nam možete poslati na prevod u skeniranoj formi imejlom, doneti lično u našu kancelariju na Gundulićevom vencu ili poslati brzom poštom. Ako niste u mogućnosti da prevod podignete lično u našoj kancelariji, prevod uverenja o nekažnjavanju vam možemo poslati i brzom poštom, na adresu koju nam dostavite. KONTAKT >>.

Obavezni elementi prevoda uverenja

Prevod uverenja mora da sadrži tačan prevod kompletnog teksta iz uverenja o nekažnjavanju, uključujući pečat i potpis izdavaoca dokumenta, pečat i klauzulu ovlašćenog prevodioca na kraju prevoda, kojom prevodilac garantuje da je prevod istovetan originalnom uverenju o nekažnjavanju.

Svaki overeni prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod uverenja o nekažnjavanju se može spojiti sa originalom ili kopijom uverenja o nekažnjavanju. Budući da je uverenje o nekažnjavanju jednokratan dokument, odnosno ima ograničen rok važenja, savetujemo da se prevod poveže sa originalnim uverenjem o nekažnjavanju.

Legalizacija uverenja o nekažnjavanju – apostille pečat i puna legalizacija

Da li je potrebno da uverenje legalizujete zavisi isključivo od zahteva institucija, kojima predajete uverenje o nekažnjavanju.

Postoje dva načina na koja možete legalizovati uverenje – puna legalizacija i legalizacija apostille pečatom. Način legalizacije zavisi od zemlje u kojoj će uverenje biti upotrebljeno. Većina evropskih zemalja su potpisnice Haške konvencije, tako da će vam biti dovoljan samo apostille pečat na uverenju o nekažnjavanju, dok ćete za zemlje koje zahtevaju punu legalizaciju morati da legalizujete uverenje o nekažnjavanju u nekoliko koraka.

Apostille pečat u Srbiji izdaju sudovi. Apstiliranje se obavlja u sudu opštine na čijoj teritoriji je uverenje izdato. Na apostiliranje nosite originalno uverenje o nekažnjavanju jer se pečat izdaje isključivo na originalnim ispravama. Ako uverenje o nekažnjavanju morate i da prevedete, onda na prevod dostavljate apostilirani original.

Više o legalizaciji apostiliranjem, kao i postupku pune legalizacije, možete pročitati na stranici Legalizacija  isprava >>. 

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike