AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Nostrifikacija diplome

Nostrifikacija diplome je postupak priznavanja strane isprave, kojom se kvalifikacije stečene u inostranstvu izjednačavaju sa odgovarajućom ispravama u zemlji u kojoj se one nostrifikuju.

Vreme potrebno za čitanje članka: 8 minuta

Nostrifikacija diplome – sve što treba da znate

Jedan od najznačajnijih trendova globalizacije je veća mobilnost – sve veći broj ljudi danas se odlučuje da svoje obrazovanje i karijerni put nastavi van granica svoje zemlje. Studiranje u inostranstvu je privlačno već samo po sebi budući da nam omogućava da naučimo strani jezik, ali i da se upoznamo sa drugim kulturama. Međutim, to je i prilika da nakon završenih studija pronađemo adekvatan posao i steknemo državljanstvo neke od razvijenijih zemalja.

Ako planirate životni put van granice svoje zemlje ili planirate da se nakon završenih studija u inostranstvu usavršavate ili zaposlite u Srbiji, sigurno se pitate da li se diploma koju ste stekli priznaje ili ne. Da li će master ili doktorske studije biti priznate? Odgovor na ova pitanja dobićete u postupku nostrifikacije diplome, kojom se ona upoređuje, odnosno izjednačava sa standardima zemlje u kojoj će biti upotrebljena. Standardi se naravno razlikuju od zemlje do zemlje, pa ćete u postupku nostrifikacije saznati koliko ste zapravo stručni za određenu oblast po standardima zemlje u kojoj planirate da se usavršavate ili radite.

Nostrifikacija je postupak koji se primenjuje svuda u svetu. Obično je u nadležnosti Ministarstva prosvete. U Srbiji je za nostrifikaciju diplome i drugih školskih isprava nadležna Agencija za kvalifikaciju i postupak nostrifikacije isprava se sprovodi u NARIC/ERIC centru.

Kada je potrebna nostrifikacija diplome?

Bez obzira na to u kojoj zemlji ste stekli diplomu i u kojoj zemlji nameravate da nastavite da se obrazujete ili nastavite svoj karijerni put, moraćete da nostrifikujete diplomu, bilo da se radi o srednjoškolskoj diplomi i upisu na studije ili o visokoškolskoj diplomi radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja.

Nostrifikacija diplome je potrebna u sledećim situacijama:

 • ako ste se školovali u inostranstvu i želite da nastavite da se školujete ili usavršavate u nekoj drugoj zemlji ili u Srbiji;
 • ako ste se školovali u inostranstvu i želite da se zaposlite u nekoj drugoj zemlji ili u Srbiji;
 • ako ste se školovali u Srbiji i želite da nastavite da se obrazujete ili usavršavate u nekoj drugoj zemlji;
 • ako ste se školovali u Srbiji i želite da se zaposlite u nekoj drugoj zemlji.

Ko ima pravo da podnese zahtev za nostrifikaciju diplome?

Na nostrifikaciju diplome ima pravo: 

 • strani državljanin, državljanin zemlje u kojoj se podnosi zahtev za nostrifikaciju.
 • državljanin zemlje u kojoj se podnosi zahtev za nostrifikaciju.

Da li se može nostrifikovati samo diploma?

Ne, nostrifikovati možete sve originalne osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske isprave, stečene bilo gde u inostranstvu. Za osnovnoškolske i srednjoškolske isprave postupak je manje zahtevan i traje kraće od priznavanja visokoškolskih isprava.

Kako se odvija postupak nostrifikacije diplome?

U postupku nostrifikacije srednjoškolskih diploma vrši se analiza sistema obrazovanja u zemlji iz koje potiče diploma, analiza plana i program ustanove koja je izdala diplomu kao i, trajanje obrazovanja, ali i titula i prava koja su stečena dodeljivanjem diplome.

Vrednovanje stranog studijskog programa vrši se na osnovu vrste i nivoa postignutih  kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, pri čemu se takođe uzimaju u obzir i uslovi upisa, sistem obrazovanja kao i prava dodeljena ispravom.

U slučaju značajnog odstupanja od sistema obrazovanja, odnosno plana i programa koji je za tu stručnu oblast propisan u zemlji u kojoj se diploma nostrifikuje, za priznavanje diplome potrebno je obaviti testiranje pred stručnom komisijom, položiti određene ispite, pripremiti određeni rad i sl.

Vrste nostrifikacije diplome

U zavisnosti od cilja nostrifikacije diplome razlikujemo profesionalno priznavanje (nostrifikacija diplome radi zapošljavanja), akademsko priznavanje (nostrifikacija diplome radi nastavka obrazovanja).

Profesionalno priznavanje – nostrifikacija diplome radi zapošljavanja u Srbiji i inostranstvu

U mnogim slučajevima za zaposlenje u privatnom sektoru nostrifikacija diplome neće vam biti neophodna, pogotovu za zanimanja kod kojih se više ceni iskustvo od toga da li je obrazovna institucija koja je izdala diplomu akreditovana ili ne. U tom slučaju biće dovoljno samo ako diplomu zvanično prevedete na jezik zemlje u kojoj će biti upotrebljena i po potrebi na zahtev poslodavca i legalizujete. Da bi prevod bio priznat, njega mora da uradi isključivo ovlašćeni i iskusni sudski tumač. U našoj agenciji za prevođenje pružamo usluge zvaničnih prevoda za više od 30 svetskih jezika i stojimo vam na raspolaganju za ovu vrstu usluge. (Kako pravilno legalizovati i prevesti diplomu, možete pročitati u članku Prevod diplome >>)

Za zapošljavanje u državnim institucijama moraćete da nostrifikujete diplomu. Olakšavajuća okolnost je ta da se u većini slučajeva možete zaposliti i ako još niste pribavili rešenje o nostrifikaciji diplome. Uslov je da ste pokrenuli postupak nostrifikacije. Budući da ovaj postupak dugo traje, nadležna institucija će vam izdati privremeno rešenje kojim se potvrđuje da ste u postupku nostrifikacije diplome.

 

Akademsko priznavanje – nostrifikacija diplome radi obrazovanja u Srbiji i inostranstvu

Ukoliko ste se školovali u inostranstvu i želite da upišete ili nastavite studije u Srbiji, ili ste se školovali u Srbiji i želite da upišete ili nastavite studije u inostranstvu, potrebno je da se obratite univerzitetu, odnosno fakultetu koji želite da upišete, odnosno na kojem želite da nastavite studije kako biste se informisali o priznavanju vaše srednjoškolske diplome.

Ukoliko ste završili studije i želite da se dalje usavršavate, potrebno je da proverite da li se vaša diploma koju ste stekli priznaje. Da li će ona biti priznata, zavisi pre svega od toga da li je univerzitet akreditovan ili ne. Odgovor možete potražiti u međunarodnoj bazi podataka (https://whed.net/results_institutions.php), a ako u bazi podataka ne pronađete vaš univerzitet, onda pretražite i po zemljama – https://www.enic-naric.net/.

Diploma nije priznata kada je sama matična država u kojoj se univerzitet nalazi ne priznaje, pa je samim tim ne priznaje ni strana država. Dakle, svaki univerzitet, bilo državni ili privatni, koji priznaje matična država priznaće i inostrani univerzitet.

Sve diplome 8 državnih fakulteta u Srbiji priznaju se u inostranstvu kao i diplome 12 akreditovanih privatnih univerziteta u Srbiji.

Zvaničan prevod diplome

Za upis ili nastavak studija moraćete da legalizujete i prevedete diplomu na strani jezik/srpski jezik, a neretko ćete pored srednjoškolske diplome morati da priložite kopije i/ili prevod svedočanstava iz četvrtog i trećeg razreda. Da bi prevod bio priznat, njega mora da uradi isključivo ovlašćeni i iskusni sudski tumač. U našoj agenciji za prevođenje pružamo usluge zvaničnih prevoda za više od 30 svetskih jezika i stojimo vam na raspolaganju za ovu vrstu usluge. (Kako pravilno legalizovati i prevesti diplomu možete pročitati u članku Prevod diplome >>)

Pokretanje procesa nostrifikacije u Srbiji

Nostrifikacija visokoškolskih i srednjoškolskih diploma u nadležnosti je Agencije za kvalifikaciju, odnosno Naric/Eric centra. U postupku priznavanja priznaje se ili celokupno obrazovanje ili određeni razredi završeni u inostranstvu.

Nostrifikacija diploma za visokoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Zahtev za nostrifikaciju diplome podnosi nosilac diplome elektronskim putem. U slučaju da niste u mogućnosti da ga podnesete elektronski, potrebno je da kontaktirate sa ERIC/NARIC centrom i zakažete termin dolaska u prostorije Agencije za kvalifikacije.

Da biste podneli zahtev za nostrifikaciju visokoškolske diplome, potrebno je da u skeniranoj formi pošaljete:

 • 1

  popunjen i potpisan obrazac zahteva,

 • 2

  dokaz o plaćenoj taksi za nostrifikaciju,

 • 3

  legalizovane originalne isprave (diplomu i dodatak diplomi ili transkript ispita),

 • 4

  zvaničan prevod navedenih isprava,

 • 5

  kopiju lične karte ili pasoša,

 • 6

  izvod iz knjige venčanih i adekvatno rešenje ako je došlo do promene prezimena,

 • 7

  kratku radnu biografiju,

 • 8

  a za priznavanje doktorskih studija, i doktorsku disertaciju.

U slučaju da je dokumentacija nepotpuna, bićete obavešteni o dopuni iste.

Da biste podneli zahtev za nostrifikaciju srednjoškolske diplome, potrebno je da u skeniranoj formi pošaljete:  

 • 1

  popunjen i potpisan obrazac zahteva,

 • 2

  dokaz o plaćenoj taksi za nostrifikaciju,

 • 3

  originalno legalizovano svedočanstvo o poslednjem završenom razredu srednje škole ili legalizovanu diplomu o završenoj srednjoj školi,

 • 4

  prevod navedenih isprava,

 • 5

  dokaz o svim prethodno završenim razredima u Republici Srbiji ili inostranstvu.

U slučaju da je dokumentacija nepotpuna, bićete obavešteni o dopuni iste.

Koliko traje nostrifikacija diplome

Postupak nostrifikacije je nedavno skraćen i traja oko 60 dana. Za diplome koje su stečene na nekom od 500 fakulteta rangiranih na Šangajskoj listi, US New and World Report Times Higher Education ovaj proces traje znatno kraće. Odnosno, rešenje o priznavanju se donosi po ubrzanoj proceduri, u roku od 8 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje o nostrifikaciji diplome

Nakon što ste predali zahtev, dobićete potvrdu da je nostrifikacija u toku, tako da možete konkurisati za posao ili upis na fakultete na osnovu tog dokumenta, sve dok traje postupak nostrifikacije.

Po okončanju postupka bićete obavešteni o preuzimaju Rešenja. Prilikom preuzimanja Rešenja donosite odštampan potpisani zahtev, originalnu ispravu i prevod. Napomena o  priznavanju isprave biće uneta kako na originalni primerak tako i na prevod isprave.

Šta ako nisam zadovoljan rešenjem o nostrifikaciji moje diplome

Ukoliko niste zadovoljni ishodom nostrifikacije, zato što je ili odbijena ili je pogrešno utvrđen vaš nivo obrazovanja ili stečena akademska titula, imate pravo da podneste tužbu. 

Da li treba nostrifikovati isprave stečene u bivšim jugoslovenskim republikama

Važno je napomenuti da isprave stečene u nekadašnjim jugoslovenskim republikama nije potrebno nostrifikovati. Takođe, postupak priznavanja nije potreban ni za isprave stečene u Republici Srpskoj i Crnoj Gori pre zvaničnog raspada Državne Zajednice Srbija i Crna Gora.

Korisni linkovi:

Saznajte više o legalizaciji isprava >>

Pročitajte kako do pravilnog prevoda diplome >>

Usluge zvaničnih prevoda

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti usluge prevoda na preko 30 svetskih jezika, tako da nam se možete obratiti u slučaju kada vam je potreban zvaničan prevod za: 

 • Nostrifikacija diplome na engleskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na nemačkom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na ruskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na ukrajinskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na španskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na italijanskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na francuskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na slovenačkom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na hrvatskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na mađarskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na makedonskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na bugarskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na rumunskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na grčkom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na poljskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na češkom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na slovačkom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na portugalski jeziku
 • Nostrifikacija diplome na danskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na holandskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na norveškom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na švedskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na kineskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na turskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na arapskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na albanskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na japanskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na litvanskom jeziku
 • Nostrifikacija diplome na finskom jeziku

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike