Engleski jezik

PREVOD DIPLOME NA ENGELSKI JEZIK

Sa trendom odlaska na strane studije, dalja usavršavanja i zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu, prevod diplome na engleski jezik postao je jedan od najčešćih overenih prevoda koji nam klijenti traže, zajedno sa prevodom dodatka diploma na engleski jezik.

PREVOD POTVRDE O NEKAŽNJAVANJU NA ENGLESKI JEZIK

Dobili ste posao, planirate da nastavite svoje obrazovanje u inostranstvu i počeli ste sa prikupljanjem razne dokumentacije i, između ostalog, potrebn vam je prevod potvrde o nekažnjavanju na engleski jezik.

OSNOVNE STUDIJE PREVOD NA ENGLESKI

Uskoro

STRUKOVNE STUDIJE PREVOD NA ENGLESKI

Uskoro

POSTDIPLOMSKE STUDIJE PREVOD NA ENGLESKI

Uskoro

MASTER STUDIJE PREVOD NA ENGLESKI

Uskoro