Sudski tumač

Prevodimo gotovo na sve svetske jezike. U našoj agenciji možete za sve jezike u nastavku, naručiti usluge pismenih prevoda sa overom sudskog tumača.

Za besprekorne prevodilačke usluge je zaslužan naš profesionalan tim prevodilaca i sudskih tumača, koji čini preko 80 stalnih i honorarnih saradnika u zemlji i regionu, kao i organizacija poslovanja po najvišim prevodilačkim standardima.

Naši sudski tumači imaju preko deset godina iskustva u prevođenju i ovlašćeni su za rad; poseduju odgovarajuće rešenje o imenovanju od strane Ministarstva pravde Srbije, pečat za prevođenje dokumenata za koje se traži overa, kao i potrebno iskustvo u prevođenju svih vrsta dokumenata.