AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Prevodilačka agencija

Kao profesionalna prevodilačka agencija nastojimo da pružimo kvalitetnu uslugu ali i dobar savet! Pročitajte kako do kvalitetne saradnje. 

Vreme potrebno za čitanje članka: 15 minuta

Profesionalna prevodilačka agencija – sve što treba da znate!

Vama ili Vašoj kompaniji povremeno mogu zatrebati usluge profesionalne prevodilačke agencije. Razlog može biti putovanje u inostranstvo, zato što otvarate firmu, planirate da se profesionalno usavršavate, organizujete konferenciju, prezentaciju ili su Vašoj kompaniji potrebne stalne ili povremene prevodilačke usluge. Pronalaženje i odabir dobre prevodilačke agencije ponekada može da bude mnogo teže nego što to izgleda na prvi pogled. Slanje upita mejlom raznim prevodilačkim agencijama, upoređivanje cena i odabir najpovoljnije ponude možda Vas neće dovesti do željenog rezultata. Za neke prevodilačke projekte potrebno je da istražite malo više i da se prilikom odabira prevodilačke agencije rukovodite pre svega starim dobrim kriterijumima – iskustvo, reference i komunikacija.

Odabir i selekcija prevodilačke agencije

Ukoliko ne poznajete nikoga ko bi mogao da Vam preporuči pouzdanu prevodilačku agenciju, najbolje je da je potražite sami na internetu. Posetite veb-stranicu agencije za prevođenje. 

 • Da li Vam veb-lokacija izgleda profesionalno?
 • Koliko dugo postoji prevodilačka agencija?
 • Da li je prevodilačka agencija javno istakla svoje reference?
 • Da li prevodilačka agencija ima povratne informacije kupaca – potpisane komentare o radu?
 • Da li je prevodilačka agencija specijalizovana samo za jedan ili nekoliko jezika i da li prevodilačka agencija može da Vam pruži kompletne prevodilačke usluge ili samo određene?
 • dugoročna viza, preko 90 dana (studiranje, traženje posla, banjsko lečenje itd.).

Slanje upita prevodilačkoj agenciji

Kada šaljete upit, potrudite se da pre svega što detaljnije opišete uslugu koja Vam je potrebna. Ukoliko se radi o usmenom prevodu, biće potrebni mnogi detalji, poput agende događaja, satnice, lokacije, profila učesnika itd. Ako je u pitanju pismeni prevod, navedite:

 • da li Vam je potreban običan prevod ili prevod sa overom,
 • ciljni jezik prevoda,
 • kome je prevod namenjen, odnosno u koje svrhe se prevodi.

Ukoliko se na primer prevod publikuje javno, odnosno potreban je za javne promotivne materijale, savetujemo Vam da pored prevoda naručite i uslugu lekture prevoda kako biste zaista bili sigurni da je tekst gramatički i stilski savršen. Za neke projekte biće dovoljno da prevod uradi prevodilac kome je ciljni jezik maternji jezik. Ako je prevod potreban za internu upotrebu, odnosno užem krugu korisnika, sasvim će biti dovoljna usluga prevoda od strane kvalifikovanog prevodioca za ciljni jezik (diplomiranog filologa).

Uz svaki konkretan upit pošaljite dokumenta ili tekst za koji Vam je potreban prevod. Ukoliko se radi o strogo poverljivim dokumentima ili tekstu, dovoljno je da pošaljete samo uzorak teksta i da navedete ukupan obim, odnosno broj stranica materijala za prevod. Poželjno je da navedete i očekivani rok za završetak prevoda.  

Rok za prevod

Kako biste dobili zaista kvalitetan prevod, rok morate usaglasiti sa prevodilačkom agencijom. Imajte na umu da će profesionalna prevodilačka agencija pre odbiti angažman, ukoliko nije u mogućnosti da pruži kvalitetan prevod u zadatom roku, nego što će prihvatiti upit uz rizik da Vam zbog nedostatka vremena isporuči nekvalitetan prevod samo da bi Vam naplatila uslugu po višoj ceni zbog hitnosti posla. Što je rok komotniji,  prevodilačka agencija će imati više vremena da se posveti poslu i isporuči Vam kvalitetan prevod. 

Prioritet dobre prevodilačke agencije je da klijentu pruži kvalitetnu uslugu i da Vas zadrži kao klijenta.

Ukoliko planirate dugoročniju saradnju sa prevodilačkom agencijom, potrudite se da što preciznije iznesete potencijalni obim i vrstu poslova. Na taj način ćete dobiti adekvatnu ponudu.

Da bismo Vam olakšali kontakt sa našom prevodilačkom agencijom, osmislili smo detaljan online upitnik za usmene i pismene prevode i toplo preporučujemo da ga koristite prilikom slanja prevodilačkih upita – Pošalji upit>>

Profesionalna prevodilačka agencija imaće potrebu da komunicira sa Vama tokom rada

Ukoliko je Vaš tekst usko stručan, pobrinite se da prevodilačka agencija ima mogućnost da direktno kontaktira sa stručnim licem u Vašoj firmi, koje je upoznato sa terminologijom, kako bi se stručni izrazi verodostojno preveli. Ukoliko u Vašoj kompaniji takvo lice ne postoji, možete naručiti uslugu jezičke redakture. 

Ukoliko ste Vi autor teksta koji se prevodi ili druga zaposlena lica iz Vaše kompanije, na primer odeljenje marketinga, prava ili finansija, obezbedite direktan kontakt sa njima kako bi se sve eventualne nejasnoće u tekstu blagovremeno otklonile.

Dobra prevodilačka agencija, kako bi Vam isporučila kvalitetan prevod, želeće da se oseća slobodnom da Vam uputi pitanje za sve potencijalne nejasnoće. Zato izbegavajte prevodilačke agencije koje jednostavno žele da uzmu Vaš „sirovi sadržaj” i obezbede prevedenu verziju bez dodatne diskusije i konsultacije. Prevođenje Vašeg sadržaja treba da bude fluidan, zajednički proces od početka do kraja. Zapravo, prevodilačka agencija bi trebalo da bude Vaš partner u poslu.

Veoma je važno da prevodilačka agencija razume prirodu Vašeg projekta od samog početka, da zna kome je prevod namenjen i u koje svrhe. Dobra prevodilačka agencija na osnovu svog iskustva može Vam ponekad i uštedeti novac tako šte će Vas savetovati oko načina pripreme dokumentacije, potrebnog broja kopija, načina pripreme prevoda i, ono što je najvažnije, znajući tačno koju vrstu prevodilačkih usluga želite, može Vam pomoći da suzite svoju potragu za najboljim prevodiocima za taj zadatak

Profesionalna prevodilačka agencija vodiće računa o poverljivosti podataka koji su joj dostupni

U mnogim sektorima sigurnost podataka je neophodna. Posebno je osetljivo prevođenje pravnih i medicinskih dokumenata. Kada angažujete prevodilačku agenciju, uverite se da ste jasno predočili tajnost, odnosno poverljivost materijala za prevođenje. Ako želite da budete potpuno sigurni da će Vaši podaci biti apsolutno bezbedni, zamolite prevodilačku agenciju da Vam dostavi potpisanu i overenu Izjavu o poverljivosti podataka. Na taj način agencija se obavezuje da će prevodilački materijal učiniti dostupnim samo licima koja će se baviti prevođenjem, kao i da se poverljivi materijal neće bez potrebe reprodukovati ili upotrebljavati u druge svrhe osim za prevođenje. Svaka profesionalna prevodilačka agencija svoje prevodioce ugovorom obavezuje na poverljivost svakog posla koji im dodeljuje.

Profesionalna prevodilačka agencija rado će pokazati svoju referentnu listu

Ako ne razumete ciljni jezik na koji želite da se Vaš sadržaj prevede, verovatno ćete imati problema da procenite rad prevodilačke agencije za prevođenje koju ste angažovali. Ovde Vam svakako može biti od koristi iskustvo koje prevodilačka agencija ima, kao i koliko dugo postoji na tržištu. Ukoliko se radi o prevodilačkoj agenciji koja je tek nedavno otvorena ili koja postoji na tržištu godinu ili dve, nije realno očekivati da ima razgranatu mrežu prevodilaca, niti da je za tako kratko vreme dovoljno upoznata sa njihovim radom.

Potražite prevodilačku agenciju koja posluje na tržištu najmanje tri godine, jer je to obično period za koji tržište prirodnim putem napravi selekciju i zadržava samo najbolje u datoj branši.

Pouzdana i iskusna prevodilačka agencija imaće brojne reference klijenata koje će Vam rado javno predstaviti kao dokaz kvaliteta svog rada. Obratite pažnju i na profil i raznovrsnost referentnih klijenata. Firma koja redovno sarađuje sa velikim i malim privatnim kompanijama, ali i advokatskim kancelarijama obično će ponuditi zadovoljavajući nivo usluge. Dakle, raspitajte se koliko dugo prevodilačka agencija postoji na tržištu i ne ustručavajte se da potražite referentnu listu klijenata. Što je Vaš partner profesionalniji i iskusniji, veća je verovatnoća da ćete zadatak završiti na vreme i kvalitetno.

Cena kao kriterijum odabira između prevodilačkih agencija

Razmislite da li su cene prevoda koje ste dobili u ponudi korektne, odnosno realne. Ako  prevodilačka agencija ima posebno niske cene, možete biti sigurni da su plate i honorari prevodilaca niski. Ovo može značiti jednu od dve stvari:

 • ili prevodioci nisu kvalifikovani i prihvataju nisku cenu, jer ne mogu da dobiju bolje ponude;
 • ili nisu dovoljno motivisani i posvetiće malo vremena vašem projektu, što će rezultirati lošim kvalitetom rada.

Kao i kod većine stvari u životu, i kada je u pitanju prevodilačka agencija, dobijate ono što plaćate. Kada angažujete prevodilačku agenciju plaćate određeni nivo usluge, ali to ne znači da treba da izdvojite više nego što je potrebno.

Dobra prevodilačka agencija obezbediće koordinatora ili menadžera projekta

Osim prevodilaca, dobra prevodilačka agencija ima i menadžera projekta ili koordinatora koji prati ceo proces, od naručivanja do isporuke prevoda. Neretko je ta osoba zadužena i za finalnu kontrolu prevoda pre nego što prevod bude isporučen klijentima.

Jedna kontakt osoba (obično menadžer projekta ili koordinator) pojednostavljuje proces komunikacije, procene i dogovora oko željenog prevoda i osigurava da se rokovi i očekivanja u potpunosti razumeju i ispune. Tako na primer, ako imate potrebu da prevodite na više jezika, sasvim sigurno će Vam biti lakše da komunicirate sa jednom, a ne sa pet osoba. S vremenom će se koordinator detaljnije upoznati sa Vašim zahtevima, potrebama kompanije i dokumentacijom za prevod, pa će posao teći brže.

Profesionalna prevodilačka agencija ponudiće Vam sve načine i povoljne valute plaćanja

Bilo da ste fizičko ili pravno lice, pre nego što naručite usluge prevoda, proverite da li  prevodilačka agencija izdaje račun. Ukoliko prevodilačka agencija ne izdaje račun, nećete biti u mogućnosti da prevod reklamirate, ukoliko njime niste zadovoljni. Svaka profesionalna  prevodilačka agencija koja je sigurna u usluge koje pruža i nastupa poslovno i odgovorno na tržištu ponudiće Vam sve opcije plaćanja i za svaku uplatu izdati odgovarajući račun. 

 • Kao fizičko lice moći ćete da izvršite plaćanje u gotovini i da dobijete fiskalni račun za gotovinsko plaćanje ili plaćanje preko računa.
 • Kao pravno lice imaćete mogućnost da uplatu izvršite gotovinski, preko predračuna ili po fakturi nakon isporučenog prevoda. Standardne valute plaćanja su od 3 do 7 radnih dana.

Ukoliko planirate dugoročnu saradnju ili imate česte upite, možete pregovarati o dužoj valuti plaćanja. U slučaju ugovorne saradnje prevodilačka agencija Vam može ponuditi i plaćanje na mesečnom nivou.

Profesionalna prevodilačka agencija ponudiće Vam i popuste za dugoročnu saradnju

Osim povoljne valute plaćanja, u slučaju dugoročne saradnje i većeg obima prevodilačkih projekata možete računati i na eventualan dodatni popust. Preduslov je obično sklapanje godišnjeg ugovora i garantovanje određenog obima posla. Kao što je i Vama u interesu, tako će i  prevodilačka agencija želeti da ima stabilnog i dugoročnog partnera.

Tekst je zaštićen autorskim pravima. Ljubazno Vas molimo da ne kopirate ili preuzimate ideje ili sadržaj iz članaka.

Korisni linkovi

Kontaktirajte nas

  Preuzmite mini rečnike