Francuski jezik - jezik ljubavi i diplomatije

Francuski jezik - jezik diplomatije i ljubavi

 
Francuski jezik je, po mišljenju mnogih, jedan od najlepših i najmelodičnijih na svetu. Budući da ga često povezuju s romantičnom slikom Francuske, poneo je naziv jezik ljubavi.

Od XVII do sredine XX veka, francuski je bio prvi međunarodni jezik na svetu, jezik plemstva i diplomatije. Krajem XX veka, njegov položaj je preuzeo engleski jezik. Zanimljivo je da je, prema nekim istraživanjima, čak 30% svih engleskih reči francuskog porekla. Francuski i engleski jezik dele puno istog vokabulara, iako nisu u istim jezičkim grupama. Za francuski se kaže da je „najgermanskiji“ romanski jezik, a za engleski da je „najromanskiji“ germanski jezik. Otkad postoje, ove dve zemlje su u bliskom kontaktu. Delile su iste vladare i često ulazile u ratove od kojih je najpoznatiji Stogodišnji rat. Neminovno se koja reč ušunjala u jezik dok su se međusobno voleli i ratovali.

Sve do XIX veka, francuski jezik je bio rašireniji u Holandiji i Nemačkoj nego u pojedinim delovima Francuske. Interesantna činjenica je da za vreme Francuske revolucije (1789–1794) dve trećine Francuza nije uopšte govorilo francuski jezik.

Francuska je bila jedan od najvećih kolonizatora uz Veliku Britaniju, Portugal i Španiju. Većina bivših kolonija je odlučila da ostavi francuski kao službeni jezik nakon dobijanja nezavisnosti 1945., odnosno dekolonizacije. Kao posledica toga, broj govornika francuskog jezika se utrostručio.

Danas je francuski jezik zvanični i administrativni jezik u brojnim udruženjima i organizacijama, poput institucija Evropske unije, Međunarodnog olimpijskog komiteta, Ujedinjenih naroda, i Crvenog krsta.

Frankofonija je naziv za skup svih zemalja u kojima se priča francuski, i trenutno je sačinjava čak 56 zemalja članica, dok Commonwealth sačinjavaju 53. Ali ipak je engleski službeni jezik u 45 zemalja, dok je francuski službeni jezik u 32.

Francuski je jedini jezik uz engleski koji se uči u svakoj zemlji na svetu. Procenjuje se da ga u ovome trenutku uči 100 miliona ljudi, a njih podučava gotovo 2 miliona učitelja. Broj govornika francuskog jezika će samo rasti. Predviđa se kako će do 2050. godine francuski biti maternji jezik 750 miliona osoba.

Najveći grad posle Pariza u kojem se priča francuski nije ni Brisel ni Montreal, već Kinšasa, glavni grad Konga.

Zanimljivo je da je kanadska varijanta francuskog jezika toliko drugačija od izvornog francuskog da ga i Francuzi ponekad teško razumeju.

Francuski jezik ima više od milion reči, a 20.000 novih stvori se gotovo svake godine.

Alfa i omega francuskog jezika je Francuska akademija, osnovana 1635. godine kao prva institucija koja se bavi standardizacijom jezika.

U Sjedinjenim Američkim Državama, 50% pregledanih stranih filmova i 30% napisanih knjiga je na francuskom jeziku. Inače, francuska filmska industrija je druga u svetu po broju proizvedenih filmova – čak 500 godišnje!

Šta naši klijenti kažu o nama

Preuzmite mini rečnik

Korisni linkovi

Najčešća pitanja