Poslovni bonton - Indija

Poslovni bonton - Indija

 
Kada govorimo o Indiji jedna od prvih stvari koje ćemo zasigurno spomenuti je veličina i naseljenost te zemlje kao i prisutnost velikog broja različitih kultura i tradicija. Indija je jedna od najvećih država na svetu, kao i zemlja koja u zadnjih nekoliko godina pokazuje izuzetan privredni potencijal i interes kod stranih investitora.

Poslovna kultura u Indiji veliku važnost pridaje ponašanju. Indijci veruju da ponašanje otkriva karakter osobe s kojom komuniciraju. Glava se u Indiji smatra „centrom duše“ te je stoga neprihvatljivo ljude dirati po glavi, čak niti kada su u pitanju deca.

Takođe, nikada nemojte okretati noge prema nekome; noge se smatraju nečistima i u slučaju da slučajno dotaknete cipelama ili nogama nekoga, izvinite se. Tokom razgovora, nemojte držati ruke na bokovima ili upirati prstom dok govorite; Indijci to smatraju prikazivanjem ljutog i agresivnog stava.

Prilikom rukovanja, povedite računa da stisak ruke ne bude jak. Kada su u pitanju žene sačekajte da vidite da li će Vam ona prvo pružiti ruku.

Titule su izuzetno važne te uvek u komunikaciji koristite profesionalne titule Vaših partnera. Dakle sagovornike oslovljavajte sa nazivom koji označava njihov status, “profesor”, “doktor” ili gospodin / gospođa / gospođica, a zatim prezimenom.

Poslovno oblačenje u Indiji za muškarce podrazumeva odela, dok su za žene pravila stroža. Od žena se očekuje da nezavisno od godišnjeg doba ili situacije određene delove tela kao što su ramena, grudi, leđa i noge drže pokrivenima. Obzirom da je krava pripadnicima Hindu religije sveta životinja nošenje proizvoda od kravlje kože smatra se uvredljivim. Iz tog razloga, najpametnije je ne rizikovati već jednostavno izbeći nošenje kožnih proizvoda na poslovnim sastancima.

Poklanjanje je jedno od najzanimljivijih fenomena indijske poslovne kulture. Zapamtite da se u Indiji pokloni nikada ne otvaraju u prisutnosti osobe koja vam je uručila poklon; pa ukoliko primite poklon, zahvalite se, stavite ga sa strane i otvorite ga kasnije, kada ste sami. Veoma važne su i boje – žuta, crvena i zelena smatraju se bojama sreće, dok belu i crnu boju treba izbegavati. Najprimernijim poklonom smatraju se “domaći proizvodi” i to proizvodi namenjeni detetu ili supruzi domaćina, poput ruža, čokolade, parfema, porcelana, kristala i sl.

Upamtite i da Hindusi ne jedu govedinu, a muslimani svinjetinu, te da više vole poslovne ručkove od večera. Nemojte da poručujete alkohol sve dok to ne učini vaš domaćin. Indijci inače nisu ljubitelji alkohola.

Ukoliko sa razvojem poslovnog razgovora niste zadovoljni to nemojte da pokažete, već pokušajte da svoje stavove iznesete na miran, učtiv način. U svojoj komunikaciji pokušajte izbeći reč „NE“. Ova se reč u Indiji smatra grubim odbijanjem pa ju je bolje zameniti izrazom „Pokušaću“ koji ukazuje na pristojno odbijanje. Pripremite se i na više poslovnih poseta kako biste na kraju zaključili posao.

Šta naši klijenti kažu o nama

Preuzmite mini rečnik

Korisni linkovi

Najčešća pitanja