Prevodilac dokumenata

Vreme potrebno za čitanje članka: 2 minuta

Svakodnevno prevodimo najraznovrsniju dokumentaciju i u potpunosti smo upoznati sa svim nedoumicama koje imate u vezi sa pravilnom pripremom i prevodom dokumenata. Neretko je prvo pitanje naših klijenta, a ko zapravo treba da prevede moja dokumenta kako bi prevod bio prihvaćen, odnosno ko je zvanični prevodilac dokumenata i šta znači zvanični, odnosno overeni prevod dokumenata od strane ovlašćenog prevodioca?

Ovlašćeni prevodilac dokumenata – ko je ovlašćeni prevodilac dokumenata?

Svaki dokument koji je izdat od strane zvaničnih institucija treba da prevede ovlašćeni sudski prevodilac, koji je imenovan od strane Ministarstva pravde za zvaničan prevod isprava. Prevodilac dokumenata, dakle, ne može biti bilo koji prevodilac ili poznavalac stranog jezika. Samo zvanični, ovlašćeni prevodilac može prevesti dokumenta jer poseduje pečat kojim garantuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentom.

Prevodilac dokumenata je odgovaran za prevod vaših dokumenata

Svaki overeni prevod od strane ovlašćenog sudskog prevodioca na kraju prevoda mora da sadrži  pečat prevodioca koji je prevod sačinio i klauzulu kojom prevodilac dokumenata garantuje da je prevod na strani jezik istovetan sadržaju dokumenta na srpskom jeziku. Samim tim što se prevodilac potpisuje i svojim pečatom overava prevod prihvata odgovornost za pravilan prevod vaših dokumenata.

Dakle, isključivo sudski prevodilac, odnosno ovlašćeni sudski tumač, može biti prevodilac dokumenata kako bi prevod bio prihvaćen u inostranstvu. Prevod bez overe nije u pravnom smislu važeći, te vam slobodan prevod dokumenata neće biti prihvaćen iako je možda prevod tačan.

Prevodilac dokumenata mora da ima iskustvo!

Dobar prevodilac dokumenata mora da ima iskustvo u prevođenju istih ili sličnih dokumenata, jer je poznavanje terminologije iz ove oblasti ključ uspešnog prevoda. Overeni prevod dokumenta ima status isprave i zato mora da bude prilagođen terminologiji koja se u zemlji, u kojoj će prevod biti upotrebljen, koristi za taj dokument.

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti uslugu prevoda bilo kojih dokumenata na više od 25 svetskih jezika. Naši saradnici su isključivo profesionalni sudski prevodioci, koji imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najraznovrsnijih dokumenata. Na linku u nastavku možete za svaki konkretan jezik da pročitate više informacija o sudskom prevodu, odnosno uslugama koje pružama za prevode sa overom za svaki konkretan strani jezik. Prevod možete naručiti  i online na stranici Pošalji upit >> ili nas kontaktirajte imejlom ili telefonom.

 • Prevodilac dokumenata za engleski jezik
 • Prevodilac dokumenata za nemački jezik
 • Prevodilac dokumenata za ruski jezik
 • Prevodilac dokumenata za španski jezik
 • Prevodilac dokumenata za italijanski jezik
 • Prevodilac dokumenata za francuski jezik
 • Prevodilac dokumenata za slovenački jezik
 • Prevodilac dokumenata za hrvatski jezik
 • Prevodilac dokumenata za makedonski jezik
 • Prevodilac dokumenata za mađarski jezik
 • Prevodilac dokumenata za grčki jezik
 • Prevodilac dokumenata za turski jezik
 • Prevodilac dokumenata za bugarski jezik
 • Prevodilac dokumenata za češki jezik
 • Prevodilac dokumenata za slovački jezik
 • Prevodilac dokumenata za poljski jezik
 • Prevodilac dokumenata za rumunski jezik
 • Prevodilac dokumenata za kineski jezik
 • Prevodilac dokumenata za danski jezik
 • Prevodilac dokumenata za švedski jezik
 • Prevodilac dokumenata za norveški jezik
 • Prevodilac dokumenata za finski jezik
 • Prevodilac dokumenata za holandski jezik
 • Prevodilac dokumenata za arapski jezik
 • Prevodilac dokumenata za Japanski jezik
 • Prevodilac dokumenata za ukrajinski jezik
 • Prevodilac dokumenata za albanski jezik

Detaljnije o pravilnom prevodu dokumenata možete pročitati u članku Prevod dokumenata >>.

Detaljnije o legalizaciji dokumenata na stranici Legalizacija dokumenata >>.

Za najčešće prevođena dokumenta više informacija potražite na stranicama u nastavku:

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike