AGENCIJA ZA PREVOĐENJE
Global Translation House

Gundulićev venac 12,
Beograd (Stari grad)

PON-PET 10.00h – 18.00h
+381 64 91 17 752

Prevod diplome

Zvaničan prevod diplome i dodatka diplomi jedna je od najčešće traženih usluga u našoj prevodilačkoj agenciji. Ako se prvi put susrećete sa prevođenjem, odnosno do sada niste prevodili nijedan dokument, postupak vam može na prvi pogled delovati komplikovano. Zato smo se potrudili da u ovom tekstu sumiramo ukratko sve odgovore na najčešća pitanja naših klijenata u vezi sa prevodom i overom diplome i dodatka diplomi, kao i legalizacijom diplome.

Pa ukoliko se upravo pripremate da prevedete diplomu i dodatak diplomi, savetujemo vam da pročitate korisne informacije u nastavku kako biste što lakše prošli kroz ovaj proces. Postupak prevođenja je gotovo isti za sve jezike i primenjiv je za sva obrazovna dokumenta, poput sertifikata, svedočanstava i sl.

Šta znači zvaničan prevod diplome, odnosno ko je ovlašćeni prevodilac?

Da bi prevod dodatka diplomi i diplome bio prihvaćen, diplomu mora da prevede ovlašćeni sudski prevodilac, odnosno sudski tumač. Ovlašćeni sudski prevodilac (sudski tumač) je isključivo prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde Republike Srbije za prevod stranih dokumenata na srpski jezik i prevod dokumenata sa srpskog jezika na strani jezik. Za obavljanje svog posla sudski prevodilac je dobio rešenje o imenovanju i pečat kojim može zvanično da overava prevode.

Zašto prevod treba da pripremi sudski prevodilac, a ne običan prevodilac?

Sudski prevodilac svojim pečatom garantuje da je prevod verodostojan izvornom dokumentu i samim tim preuzima odgovornost za prevod.

Kako treba da izgleda zvaničan prevod da bi bio prihvaćen od strane institucija, organa ili poslodavca?

Prevod dodatka diplomi i diplome mora da sadrži  sledeće obavezne elemente:

 • prevod kompletnog sadržaja diplome i dodatka diplomi,
 • datum prevoda,
 • klauzulu i broj rešenja o imenovanju sudskog prevodioca,
 • pečat prevodioca na kraju prevoda.

Prevod sadržaja mora da uključi sve podatke – naziv institucije koja je izdala diplomu, delovodni broj diplome, program, smer, obrazovni profil ili stručni naziv, spisak položenih ili odslušanih predmeta, naziv maturskog rada, stručnog ispita i sl., kao i prevod pečata i potpisa na diplomi.

Izuzetak je dodatak diplomi – u zavisnosti od svrhe prevoda postoji mogućnost da se određeni delovi sadržaja poput “Vrste viskoškolskih ustanova i njihov status” (tačka 8.1.) ne moraju prevesti. Rezime ovog teksta već postoji u formi tabele.

Svaki prevod se spaja sa dokumentom koji se prevodi. Prevod dodatka i diplome može biti spojen sa kopijom ili overenom kopijom diplome. Povezuju se specijalnim koncem jemstvenikom ili heftanjem.

Šta je potrebno za prevod dodatka i diplome ?

Za prevod dodatka i diplome  potreban je originalni dokument na uvid ili overena kopija dokumenata od strane javnog beležnika.  

Da li je potrebno da fotokopija diplome bude overena? To isključivo zavisi od zahteva institucije kojoj predajete prevod. U svakom slučaju, dobro je i profesionalnije da kopija bude overena.

Uslugu overe fotokopije dokumenata u Srbiji vrše javni beležnici. Ako ste se odlučili za overu fotokopije diplome i ukoliko je vaša diploma A-3 formata, zamolite javnog beležnika da overi kopiju diplome u formatu A-4, a ne u A-3 formatu, jer se svaka kopija diplome povezuje sa prevodom, koji je A-4 formata.

Šta znači overa fotokopije diplome?

Overa fotokopije diplome podrazumeva zapis, kojim javni beležnik garantuje da je fotokopija diplome istovetna sa originalnom diplomom. Javni beležnik zapis sačinjava na A-4 formatu, potpisuje ga i overava, a zatim hefta zajedno sa kopijom diplome i dodatka diplomi.

Troškovi! Imajte u vidu da se overa fotokopije dokumenata plaća u iznosu oko 350,00 RSD po primerku, kao i da se zapis javnog beležnika mora prevesti jer je sačinjen na ćirilici.

Legalizacija diplome – puna legalizacija i apostille pečat +

Pojedine institucije, organi i poslodavci insistiraju na legalizaciji diploma. Legalizacija diplome znači potvrđivanje verodostojnosti diplome. Postoje dva načina legalizacije diploma – legalizacija apostille pečatom ili konzularna legalizacija, odnosno puna legalizacija. Način legalizacije diplome isključivo zavisi od zemlje u kojoj će prevod diplome biti upotrebljen.  U oba slučaja legalizacija se odnosi na pečatiranje dokumenta od strane nadležnih institucija za legalizaciju.  

Legalizaciju dokumenata apostille pečatom u Srbiji rade osnovni sudovi. Ako je potrebno da vašu diplomu apostilirate, onda je neophodno da se obratite sudu opštine na čijoj teritoriji je diploma izdata. To znači da ukoliko je diplomu izdala obrazovna institucija na teritoriji Beograda, onda je potrebno da se za apostille pečat obratite Osnovnom sudu u Beogradu (Bulevar Nikole Tesle 42). Ako je diploma, na primer, izdata u Novom Sadu ili Nišu, onda je potrebno da se za apostiliranje diplome obratite sudu u Novom Sadu ili Nišu. Na apostiliranje nosite originalnu diplomu, a ne kopiju diplome, jer se apostille pečat uvek stavlja na original, u slučaju diplome na njenu poleđinu. 

Troškovi! Cena apostille pečata po dokumentu je oko 2.200,00 RSD. 

Overa kopije diplome kod javnog beležnika

Pažnja! Ako je pored legalizacije diplome potrebno da kopiju diplome overite kod javnog beležnika, onda je nephodno da se javnom beležniku javite sa već apostiliranom originalnom diplomom. Javni beležnik će sačiniti kopiju apostilirane diplome i kopiju overiti svojim zapisom i pečatom. Sada imate spremnu overenu kopiju diplome za prevođenje.

Ukoliko vam je potrebna puna legalizacija diplome, više informacija možete pronaći na stranici Legalizacija isprava >>.

Kada je potreban prevod dodatka i diplome?

Prevod dodatka i diplome je potreban kod nostrifikacije diplome u inostranstvu ili u Srbiji, zbog daljeg školovanja i usavršavanja, zapošljavanja ili preseljenja u drugu zemlju.

Ako diplomu nostrifikujete u inostranstvu, onda je neophodno da pored diplome pripremite i prevod dodatka diplomi ili prevod nastavnog plana i programa predmeta koje ste odslušali. Tačan spisak potrebnih dokumenata za nostrifikaciju dobićete od institucije kojoj predajete prevod.

Koliko košta prevod diplome i dodatka diplomi – cena

Cena prevoda zavisi od jezika na koji se diploma prevodi.

Za evropske jezike cena prevoda se kreće od 1.200,00 RSD do 2.500,00 RSD po jednoj  prevodilačkoj stranici. S druge strane, cene prevoda npr. na kineski, turski, arapski jezik i sl. kreću se od 2.300,00 RSD do 3.000,00 RSD.

Dakle, u prevodilaštvu se obračun uvek vrši na osnovu ukupnog broja prevodilačkih stranica koje prevod sadrži. Standardne diplome A-4 ili A-3 formata sadrže jednu prevodilačku stranicu. Starije diplome koje je izdala Savezna Republika Jugoslavija obično sadrže 2 lista, odnosno oko dve  ili dve i po prevodilačke stranice.

Naše usluge

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti usluge zvaničnog prevoda na više od 30 svetskih jezika. Naši prevodi su besprekorni i povoljni. Diplomu nam možete poslati u skeniranoj formi imejlom, doneti lično u našu kancelariju na Gundulićevom vencu ili poslati brzom poštom.

Ako se prevod diplome spaja sa overenom kopijom diplome, overenu kopiju možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi spajanja sa prevodom, ukoliko ste diplomu prethodno imejlom poslali na prevod.

Ako niste u mogućnosti da prevod podignete lično u našoj kancelariji, prevod vam možemo poslati i brzom poštom.  KONTAKT >>

 

U našoj agenciji za prevođenje možete dobiti uslugu zvaničnog prevoda diplome na sledeće jezike:

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na engleski i sa engleskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na nemački i sa nemačkog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na italijanski i sa italijanskog
 • Prevod dodatka diplome i diplome sa srpskog na španski i sa španskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na ruski i sa ruskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na francuski i sa francuskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na grčki i sa grčkog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na slovenački i sa slovenačkog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na hrvatski i sa hrvatskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na makedonski i sa makedonskog
 • Prevod dodatka diplome i diplome sa srpskog na rumunski i sa rumunskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na poljski i sa poljskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na bugarski i sa bugarskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na češki i sa češkog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na slovački i sa slovačkog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na turski i sa turskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na finski i sa finskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na švedski i sa švedskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na norveški i sa norveškog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na danski i sa danskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na holandski i sa holandskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na kineski i sa kineskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na albanski i sa albanskog
 • Prevod diplome i dodatka diplomi sa srpskog na ukrajinski i sa ukrajinskog
 • Prevod dodatka diplomi i diplome sa srpskog na portugalski i sa portugalskog

Kontaktirajte nas

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike