Uverenje o državljanstvu

Vreme potrebno za čitanje članka: 3 minuta

Uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije. Uverenje se izdaje na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, koja se vodi  u matičnim knjigama rođenih

Kako izvaditi uverenje o državljanstvu – šta je potrebno za izdavanje?

Za izdavanje uverenja o državljanstvu potreban je:

 • popunjen zahtev za uverenje o državljanstvu. U zahtevu navodite svoje kontakt podatke i osnovne podatke. Za osnovne podatke unosite podatke iz lične karte;
 • dokaz o plaćenoj taksi.

Da li se uverenje o državljanstvu plaća – cena

Takse za izdavanje uverenja se razlikuju u zavisnosti od nadležnog organa i kreću se oko 800,00 RSD za prvi zahtev.

U slučaju da vam je uverenje o državljanstvu  potrebno za:

 • regulisanje vojne obaveze,
 • zasnivanje radnog odnosa,
 • ispravljanje greške u matičnim knjigama,
 • ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja,
 • ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite,
 • restituciju,
 • povraćaj PDV-a,
 • upis na fakultet i druge radnje u vezi sa školovanjem i stručnim usavršavanjem,

oslobođeni ste plaćanja takse za izdavanje uverenja o državljanstvu. Ukoliko ostvarujete pravo da ne platite taksu, potrebno je uz zahtev za uverenje o državljanstvu podneti i odgovarajući dokaz o oslobađanju od takse.

U slučaju odbijanja zahteva za uverenje o državljanstvu, bićete obavešteni telefonom.

Gde se vadi, odnosno ko izdaje uverenje o državljanstvu i ko može podneti zahtev?

Zahtev za uverenje o državljanstvu možete podneti:

 • lično na šalteru odeljenja za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava pri svakoj opštini ili ovlašćenim centrima.

Kako naručiti uverenje o državljanstvu?

Uverenje možete naručiti:

 • Elektronski:
     – preko portala E-uprava;
     – preko virtualnog matičara na zvaničnoj veb-prezentaciji opštine, gde možete i preuzeti zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu.
 • Ako živite u inostranstvu, zahtev za uverenje o državljanstvu možete podneti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Zahtev za uverenje o državljanstvu mogu u vaše ime podneti članovi vaše uže porodice, kao i druga lica koja ste ovlastili. Ovlašćenje mora biti overeno kod javnog beležnika.

Uverenje o državljanstvu – rok trajanja

Koliko može da traje uverenje o državljanstvu? Sve zavisi od namene uverenja, odnosno u koju svrhu će biti upotrebljeno. Rok trajanja za sva lična uverenja, potvrde i izvode koje izdaju državni organi  obično je 3 ili 6 meseci. Ako je vaše uverenje o državljanstvu starije od navedenog roka, savetujemo vam da se obavezno raspitate kod nadležne institucije kojoj predajete uverenje o državljanstvu da li je potrebno da izvadite novo uverenje o državljanstvu.

Pravilan prevod uverenja o državljanstvu – obavezni elementi prevoda

Uverenje o državljanstvu je javna isprava. Da bi prevod takvih isprava bio priznat u inostranstvu, neophodan je zvaničan prevod uverenja o državljanstvu od strane sudskog prevodioca, koji je ovlašćen za jezik države u kojoj će uverenje o državljanstvu biti upotrebljeno. Overeni prevod mora da sadrži kompletan prevod sadržaja uverenja o državljanstvu, pečat i potpis prevodioca i klauzulu kojom sudski prevodilac garantuje da je prevod istovetan izvornoj ispravi. Prevod se povezuje sa originalnim uverenjem ili kopijom uverenja. Ako ste uverenje o državljanstvu namenski izvadili i original vam nije potreban u druge svrhe, onda savetujemo da se prevod poveže sa originalnim uverenjem o državljanstvu.

U našoj agenciji za prevođenje možete naručiti usluge zvaničnog prevoda uverenja o državljanstvu na više od 25 svetskih jezika. Naši prevodi su besprekorni i povoljni. Uverenje o državljanstvu nam možete poslati na prevod u skeniranoj formi imejlom, doneti lično u našu kancelariju na Gundulićevom vencu ili poslati brzom poštom. Ako želite da se uverenje o državljanstvu poveže sa originalom, original možete doneti i prilikom preuzimanja prevoda radi spajanja. Ukoliko niste u mogućnosti da prevod podignete lično u našoj kancelariji, prevod uverenja o državljanstvu vam možemo poslati i brzom poštom.  KONTAKT >>

Legalizacija uverenja o državljanstvu

Vrlo retko se u praksi susrećemo sa legalizovanim uverenjem o državljanstvu. Ali svakako nije naodmet da vas informišemo i o tome da postoji mogućnost da vam institucija ili organ kojem predajete uverenje traži legalizaciju uverenja o državljanstvu (iako retko), što zavisi od zemlje u kojoj će uverenje biti upotrebljeno.

Postoje dva načina na koja možete legalizovati uverenje o državljanstvu – puna legalizacija i legalizacija apostille pečatom. Način legalizacije zavisi od zemlje u kojoj će uverenje o državljanstvu biti upotrebljeno. Većina evropskih zemalja su potpisnice Haške konvencije, tako da će vam biti dovoljan samo apostille pečat na uverenju o državljanstvu, dok ćete za zemlje koje zahtevaju punu legalizaciju morati da legalizujete uverenje o državljanstvu u nekoliko koraka.

Apostille pečat u Srbiji izdaju sudovi. Apostiliranje se obavlja u sudu opštine na čijoj teritoriji je uverenje izdato. Na apostiliranje nosite originalno uverenje o državljanstvu jer se pečat izdaje isključivo na originalnim ispravama. Ako uverenje o državljanstvu morate i da prevedete, onda na prevod dostavljate apostilirani original.

Više o legalizaciji apostiliranjem, kao i postupku pune legalizacije, možete pročitati na stranici Legalizacija  isprava >>.

Ukoliko smatrate da ste u članku pročitali korisne informacije, podelite ih i sa drugima.

Kontaktirajte nas

  Korisni linkovi

  Preuzmite mini rečnike